Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 260/2010 privind planul de securitate pentru funcţionarea Sistemului de informaţii privind vizele Număr celex: 32010D0260

În vigoare de la 05.05.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 4 mai 2010
privind planul de securitate pentru funcţionarea Sistemului
de informaţii privind vizele
(2010/260/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS)(1), în special articolul 32,

întrucât:

(1) Articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că autoritatea de administrare ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor în domeniul securităţii stabilite la articolul 32 alineatul (2) în ceea ce priveşte funcţionarea VIS, inclusiv adoptarea unui plan de securitate.

(2) Articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că, în cursul perioadei de tranziţie, înainte ca autoritatea de administrare să îşi preia responsabilităţile, Comisiei îi revine sarcina administrării operative a VIS.

(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului(2) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie, atunci când aceasta îşi îndeplineşte sarcina administrării operative a VIS.

(4) Articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că, în cazul în care Comisia îşi deleagă responsabilitatea în cursul perioadei de tranziţie, înainte ca autoritatea de administrare să îşi preia responsabilităţile, aceasta garantează că delegarea nu aduce atingere vreunui mecanism care permite un control efectiv exercitat, în temeiul legislaţiei Uniunii, de Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi sau Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

(5) Autoritatea de administrare trebuie să-şi stabilească propriul plan de securitate în ceea ce priveşte VIS de îndată ce îşi preia responsabilităţile.

(6) Decizia 2008/602/CE a Comisei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice şi a cerinţelor privind interfeţele naţionale şi infrastructura de comunicaţii dintre Sistemul central de informaţii privind vizele (VIS) şi interfeţele naţionale pentru etapa de dezvoltare(3) a descris serviciile de securitate necesare aplicabile reţelei pentru VIS.

(7) Articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede că VIS central principal, care asigură executarea funcţiilor de supraveghere şi gestionare tehnică, este situat la Strasbourg (Franţa), iar un VIS central de rezervă, capabil să asigure toate funcţionalităţile VIS central principal, în cazul funcţionării necorespunzătoare a acestuia, este situat la Sankt Johann im Pongau (Austria).

(8) Ar trebui stabilite rolurile responsabililor cu securitatea pentru a se asigura un răspuns eficient şi prompt în cazul incidentelor de securitate şi raportarea cu privire la acestea.

(9) Ar trebui definită o politică de securitate, care să descrie toate detaliile tehnice şi organizatorice, în conformitate cu dispoziţiile prezentei decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...