Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 255/2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0255

În vigoare de la 26.03.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 255/2010 AL COMISIEI
din 25 martie 2010
de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului
de trafic aerian (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în Cerul unic european (regulament privind spaţiul aerian)(1), în special articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să stabilească norme privind managementul fluxului de trafic aerian (denumit în continuare "ATFM") pentru optimizarea capacităţii disponibile de utilizare a spaţiului aerian şi pentru îmbunătăţirea proceselor ATFM.

(2) Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulament-cadru)(2), să elaboreze norme de punere în aplicare a ATFM. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat prezentat la 7 decembrie 2007.

(3) Aplicarea uniformă a normelor şi procedurilor specifice în interiorul spaţiului aerian al Cerului unic european este esenţială pentru optimizarea utilizării capacităţii disponibile de control al traficului aerian prin gestionarea şi operarea eficientă a funcţiei ATFM.

(4) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice operaţiunilor şi instruirii militare menţionate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004. Cu toate acestea, aeronavele militare exploatate conform normelor de trafic aerian general trebuie să facă obiectul măsurilor ATFM atunci când sunt exploatate sau se intenţionează să fie exploatate în cadrul spaţiului aerian sau al aeroporturilor cărora li se aplică măsurile ATFM.

(5) În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, definirea şi punerea în aplicare a măsurilor ATFM trebuie să permită salvgardarea intereselor esenţiale ale politicii de securitate sau de apărare a statelor membre.

(6) Luând în considerare recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Eurocontrol a creat o unitate centrală unică de ATFM, responsabilă cu planificarea, coordonarea şi execuţia măsurilor ATFM. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că unitatea centrală de ATFM optimizează efectele generale ale măsurilor ATFM asupra reţelei europene de management al traficului aerian (denumită în continuare "EATMN").

(7) Măsurile ATFM trebuie să se bazeze pe principiile stabilite de OACI şi toate părţile din sistemul ATFM trebuie să respecte normele care garantează utilizarea în siguranţă şi în cea mai mare măsură posibilă a capacităţii de control al traficului aerian.

(8) Măsurile ATFM trebuie să ia în considerare disponibilitatea rutelor şi spaţiului aerian, în special prin aplicarea unei utilizări flexibile a spaţiului aerian de către toate părţile interesate, printre care celula de gestionare a spaţiului aerian, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian(3).

(9) Pentru a optimiza capacitatea disponibilă a EATMN, inclusiv în ceea ce priveşte aeroporturile, trebuie stabilite proceduri vizând creşterea compatibilităţii dintre sloturile aeroporturilor şi planurile de zbor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...