Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 167/2010 privind autorizarea sistemelor destinate serviciilor de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010H0167

În vigoare de la 20.03.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 19 martie 2010
privind autorizarea sistemelor destinate serviciilor de comunicaţii
mobile la bordul navelor (servicii MCV)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/167/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru)(1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1) Iniţiativa i2010, reprezentând cadrul strategic pentru Societatea Informaţională Europeană, promovează o economie digitală deschisă şi competitivă în Uniunea Europeană, subliniază importanţa tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor ca factor de integrare şi de calitate a vieţii şi reiterează avantajele accesului imediat la sursele de informaţii şi comunicare în toate domeniile vieţii cotidiene.

(2) Serviciile de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV) sunt utilizate la bordul navelor de marfă sau de pasageri care navighează în apele teritoriale ale Uniunii Europene şi în ape internaţionale şi de multe ori sunt, prin natura lor, paneuropene sau interstatale. Sistemele ce furnizează servicii MCV ("sisteme MCV") vizează completarea conectivităţii mobile existente atunci când sunt utilizate în acele zone din apele teritoriale ale statelor membre ale UE, aşa cum sunt definite în Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării, care nu beneficiază de acoperire din partea reţelelor mobile terestre.

(3) Un sistem MCV ("sistem MCV dedicat") se compune în general dintr-una sau mai multe staţii de bază picocelulare aflate la bordul unei nave (staţia de bază a navei), oferind acces la o reţea centrală GSM prin intermediul unei conexiuni de transport al traficului, de exemplu via satelit. La acest tip de sistem, staţia de bază a navei deserveşte terminalele GSM mobile aflate în roaming, care aparţin pasagerilor sau echipajului navei.

(4) Exploatarea comercială a serviciilor MCV se face la ora actuală exclusiv conform standardului GSM şi doar în benzile de frecvenţe 880-915 MHz/1 710-1 785 MHz pentru legătura ascendentă (terminal emiţător, staţie de bază receptoare) şi 925-960 MHz/1 805-1 880 MHz pentru legătura descendentă (staţie de bază emiţătoare, terminal receptor). Cu toate acestea, serviciile MCV vor putea fi extinse pe viitor şi la alte sisteme publice de comunicaţii mobile terestre, care funcţionează în conformitate cu alte standarde şi în alte benzi de frecvenţe.

(5) Trebuie făcută o distincţie între exploatarea sistemelor MCV dedicate şi acoperirea extinsă oferită în apele teritoriale de reţelele mobile terestre de comunicaţii electronice, în sensul că aceasta din urmă se bazează pe dreptul operatorilor de a institui şi a exploata reţele mobile terestre.

(6) O abordare coordonată privind reglementarea serviciilor MCV ar contribui la îmbunătăţirea ofertei acestui tip de servicii în Uniunea Europeană, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor pieţei unice a UE. Ea ar permite de asemenea asigurarea unei conectivităţi mobile continue în beneficiul consumatorilor şi al utilizatorilor comerciali şi ar întări potenţialul serviciilor inovatoare în materie de comunicaţii maritime.

(7) Pentru autorizarea utilizării spectrului radio în vederea furnizării de servicii MCV, statele membre trebuie să se conformeze Directivei 2002/21/CE şi Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea)(2). În mod particular, conform articolului 9 alineatele (1) şi (2) din Directiva 2002/21/CE, statele membre trebuie să asigure gestionarea eficientă a frecvenţelor radio destinate serviciilor de comunicaţii electronice pe teritoriile lor şi să promoveze armonizarea utilizării frecvenţelor radio în întreaga Uniune Europeană, în conformitate cu nevoia de a asigura utilizarea efectivă şi eficientă a acestora.

(8) În conformitate cu Directiva 2002/21/CE, autorităţile naţionale de reglementare din statele membre trebuie să contribuie la dezvoltarea pieţei unice, între altele prin înlăturarea ultimelor obstacole din calea furnizării de reţele de comunicaţii electronice, de resurse şi servicii conexe şi de servicii de comunicaţii electronice la nivel european, precum şi prin încurajarea creării şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii între utilizatorii finali. Autorităţile de reglementare trebuie de asemenea să promoveze concurenţa în furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, de resurse şi servicii conexe, în special prin încurajarea, inter alia, a utilizării eficiente a acestora şi prin asigurarea gestionării eficiente a frecvenţelor radio şi a resurselor de numerotare.

(9) În conformitate cu Directiva 2002/20/CE, trebuie utilizat sistemul de autorizare cel mai puţin oneros posibil, pentru a permite furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pentru a stimula dezvoltarea de noi servicii de comunicaţii electronice şi de reţele şi servicii de comunicaţii paneuropene şi pentru a le permite furnizorilor de servicii şi consumatorilor să beneficieze de economiile de scară ale pieţei unice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...