Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 159/2010 privind măsurile de autoprotecţie şi de prevenire a actelor de piraterie şi a atacurilor armate împotriva navelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010H0159

În vigoare de la 17.03.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 11 martie 2010
privind măsurile de autoprotecţie şi de prevenire a actelor de
piraterie şi a atacurilor armate împotriva navelor
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/159/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Pe fondul recrudescenţei actelor de piraterie din largul coastelor Somaliei, Comitetul pentru securitate maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) a adoptat, cu ocazia celei de a 86-a sesiuni din perioada 27 mai-5 iunie 2009, o serie de măsuri. Aceste măsuri au fost incluse într-o serie de circulare care fie actualizează recomandările generale în vigoare cu privire la măsurile de combatere a actelor de piraterie şi a furturilor armate îndreptate împotriva navelor, fie definesc măsuri specifice menite să facă faţă actelor de piraterie din Golful Aden şi din largul coastelor Somaliei.

(2) Circulara MSC.1/Circ. 1334 din 23 iunie 2009 conţine "Linii directoare adresate proprietarilor, operatorilor, comandanţilor de nave şi echipajelor cu privire la prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi a furturilor armate împotriva navelor". Această circulară enumeră o serie completă de măsuri care pot fi luate la bordul navelor în orice circumstanţe pentru prevenirea atacurilor sau, atunci când acestea se produc, pentru reducerea la minimum a riscurilor pentru echipaj şi pentru navă.

(3) Circulara MSC.1/Circ. 1332 din 16 iunie 2009 enumeră măsurile considerate a fi "cele mai bune practici de management" pentru evitarea, descurajarea sau întârzierea actelor de piraterie în Golful Aden şi în largul coastelor Somaliei ("Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay Acts of Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia"), dezvoltate de partenerii din industria maritimă pe bază de voluntariat, pe care părţile contractante le-au susţinut şi încurajat dată fiind nevoia urgentă de a face faţă ameninţărilor din largul coastei somaleze. Partenerii din industria maritimă au actualizat aceste măsuri într-o versiune 2, care a fost publicată în circulara MSC.1/Circ. 1335 din 29 septembrie 2009.

(4) Deşi măsurile expuse în aceste circulare ale OMI nu au caracter obligatoriu sau coercitiv, necesitatea evidentă de a ameliora securitatea maritimă înseamnă că navele care arborează pavilionul unui stat membru trebuie să se protejeze cât mai bine posibil, bazându-se pe cunoştinţele actuale, atunci când sunt expuse în zone de navigaţie cu risc ridicat de piraterie şi de atacuri armate.

(5) Actele de piraterie şi atacurile armate împotriva navelor sunt adeseori, prin natura lor, violente şi constituie o ameninţare serioasă în mai multe regiuni ale lumii, dincolo de situaţia actuală din largul coastei Somaliei, din Golful Aden sau din Oceanul Indian.

(6) Cifrele referitoare la actele de piraterie pentru anul 2008 sunt cele mai ridicate de la începutul, în 1991, al recensământului efectuat de Biroul maritim internaţional, cu 293 de atacuri asupra navelor, 49 de nave capturate, 889 de marinari luaţi ostatici, 11 ucişi şi 21 dispăruţi şi presupuşi morţi. Din 2008, atacurile şi deturnările de nave s-au multiplicat în special în largul coastei Somaliei, în Golful Aden şi în Oceanul Indian. Numeroase nave au fost atacate şi capturate de piraţi, care reţin echipajele până la plata unei răscumpărări pentru eliberarea acestora. Perioadele de captivitate pot dura mai multe săptămâni, sau chiar mai multe luni, aceasta fiind o situaţie inacceptabilă şi extrem de dură pentru marinarii reţinuţi.

(7) De la începutul anului 2009 s-a constatat o creştere a numărului de atacuri în Oceanul Indian şi în Golful Aden, în ciuda unei relative perioade de calm din cursul verii datorate musonului şi condiţiilor de navigaţie dificile pentru piraţi. Piraţii au organizat cel puţin 164 de atacuri în 2009, 48 dintre acestea ducând la capturarea unei nave.

(8) Cele mai bune practici de management recomandă companiilor maritime şi navelor să se înregistreze pe site-ul Internet al Centrului pentru securitate maritimă din Cornul Africii (http://www.mschoa.org) înainte de a trece prin Golful Aden. Navele înregistrate primesc toate informaţiile disponibile referitoare la situaţia din această zonă de navigaţie şi sunt urmărite de forţele operaţiunii EU NAVFOR-ATALANTA, ceea ce reduce riscul producerii unor atacuri. Cu toate acestea, mai mult de o treime dintre navele aflate în tranzit nu se înregistrează la Centrul pentru securitate maritimă din Cornul Africii, astfel că nu pot beneficia de măsurile instituite pentru a le asigura tranzitul prin această zonă.

(9) La 15 iunie 2009, Consiliul Uniunii Europene a decis să prelungească cu un an, începând de la 13 decembrie 2009, operaţiunea militară EU NAVFOR-ATALANTA a Uniunii Europene pentru a contribui la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi a furturilor armate în largul coastelor Somaliei. Această operaţiune militară este prima operaţiune navală desfăşurată în cadrul Politicii europene de securitate şi apărare (PESA). Consiliul a constatat că pirateria din largul coastelor Somaliei reprezintă în continuare o ameninţare importantă pentru navigaţia maritimă din această zonă.

(10) Întrucât măsurile preventive recomandate de circularele MSC.1/Circ. 1334 şi MSC.1/Circ. 1335 sunt complementare acţiunilor desfăşurate în cadrul operaţiunii EU NAVFOR-ATALANTA, implementarea lor efectivă şi armonizată nu poate decât să sporească eficienţa măsurilor de protecţie navală adoptate de Consiliu pentru a combate pirateria în largul coastelor somaleze.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...