Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 161/2010 privind monitorizarea substanţelor perfluoroalchilate în alimente (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010H0161

În vigoare de la 18.03.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 17 martie 2010
privind monitorizarea substanţelor perfluoroalchilate în alimente
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/161/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Substanţele perfluoroalchilate (PAFS) sunt utilizate frecvent în aplicaţiile industriale şi în cele casnice, incluzând huse rezistente la pete pentru ţesături şi covoare, huse rezistente la ulei pentru produse din hârtie destinate intrării în contact cu alimentele, spumă extinctoare, tensioactivii utilizaţi în exploatarea minieră şi a puţurilor de petrol, ceara pentru parchet şi produsele insecticide. Tensioactivii organici (per)fluoraţi constituie un subgrup important care cuprinde sulfonatul de perfluoroctan (PFOS) şi acidul perfluorooctanoic (PFOA).

(2) Datorită acestei utilizări frecvente, PFOS, PFOA, sărurile şi precursorii acestora au fost găsite în mediu, peşti, păsări şi mamifere. Prin urmare, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a solicitat Comitetului ştiinţific pentru contaminanţii din lanţul alimentar să pregătească un aviz privind contribuţia relativă a diferitelor produse alimentare şi a materialelor care intră în contact cu alimentele la expunerea umană la PFOS şi sărurile acestuia şi să recomande paşii ce trebuie urmaţi în legătură cu evaluarea riscului compuşilor organici perfluoraţi.

(3) La 21 februarie 2008(1), Comitetul ştiinţific pentru contaminanţii din lanţul alimentar a adoptat un aviz ştiinţific privind PFOS, PFOA şi sărurile acestora.

(4) În respectivul aviz ştiinţific, EFSA a considerat ca fiind improbabilă nocivitatea PFOS şi PFOA pentru populaţie, dar a observat anumite incertitudini în ceea ce priveşte efectul lor asupra organismelor vii. EFSA a recomandat colectarea de date suplimentare privind nivelurile de PFAS în alimente şi la oameni, în special în ceea ce priveşte monitorizarea expunerii la această substanţă.

(5) Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (POP) solicită părţilor contractante să monitorizeze POP, soluţiile lor de susbstituţie şi potenţialele POP şi a inclus sărurile sale şi fluorura de sulfonil perfluorooctanică (PFOSF) în anexa B la Convenţie printre substanţele a căror producţie şi utilizare este supusă restricţiilor,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

___________

(1) Avizul Comitetului ştiinţific pentru contaminanţii din lanţul alimentar privind sulfonatul de perfluoroctan (PFOS), acidul perfluorooctanoic (APFO) şi sărurile acestora, The EFSA Journal (2008) nr. 653, p. 1-131.

1. În 2010 şi 2011, statele membre ar trebui să monitorizeze prezenţa substanţelor perfluoroalchilate în alimente. Pentru a putea permite o evaluare precisă a expunerii la aceste alimente, monitorizarea ar trebui să includă o mare varietate de produse alimentare care să reflecte obiceiurile de consum, inclusiv alimente de origine animală, cum ar fi peştele, carnea, ouăle, laptele şi produsele derivate şi alimente de origine vegetală.

2. Statele membre ar trebui să urmeze procedurile de prelevare de probe astfel cum au fost stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1883/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine şi de PCB-uri asemănători dioxinelor din anumite produse alimentare(1) pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul din care se prelevează probe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...