Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 158/2010 privind anumite măsuri provizorii de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările domestice din România [notificată cu numărul C(2010) 1862] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0158

În vigoare de la 17.03.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2010
privind anumite măsuri provizorii de protecţie referitoare la gripa
aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările domestice din
România [notificată cu numărul C(2010) 1862]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/158/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieţei interne(1), în special articolul 9 alineatul (3),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne(2), în special articolul 10 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului(3), în special articolul 18 primul paragraf,

întrucât:

(1) Gripa aviară este o boală infecţioasă virală a păsărilor, inclusiv a celor domestice. Infecţia cu virusurile gripei aviare la păsările domestice cauzează două forme principale ale acestei boli, care se deosebesc prin virulenţa lor. Forma slab patogenă provoacă în general doar simptome uşoare, în timp ce forma înalt patogenă determină rate foarte mari de mortalitate la majoritatea speciilor de păsări domestice. Boala menţionată poate avea un impact sever asupra profitabilităţii sectorului creşterii păsărilor domestice.

(2) Gripa aviară este prezentă în principal la păsări, dar în anumite condiţii se pot întâlni infecţii şi la om, cu toate că riscul este în general foarte mic.

(3) În cazul apariţiei unui focar de gripă aviară, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploataţii unde există păsări domestice şi la păsările sălbatice. Ca rezultat, el se poate răspândi de la un stat membru la altul sau la ţări terţe, prin intermediul comerţului cu păsări vii sau cu produse care se obţin de la acestea, precum şi prin migraţia păsărilor sălbatice.

(4) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenţei aviare(4) stabileşte măsuri de combatere a ambelor forme de gripă aviară, atât a celei slab patogene, cât şi a celei înalt patogene. Articolul 16 din directiva respectivă prevede stabilirea unor zone de protecţie, de supraveghere epidemiologică şi a altor zone de restricţie în eventualitatea apariţiei unui focar de gripă aviară înalt patogenă.

(5) Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate(5) stabileşte măsuri de protecţie suplimentare care urmează să fie puse în aplicare într-un stat membru afectat de virusul gripei aviare înalt patogene de subtip H5N1 pentru a preveni răspândirea bolii menţionate, luând în considerare condiţiile epidemiologice specifice ale respectivei tulpini de virus.

(6) Articolul 4 din Decizia 2006/415/CE prevede ca statele membre, imediat după apariţia unui focar suspect sau confirmat de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1, să stabilească o zonă de risc înalt alcătuită din zone de protecţie şi zone de supraveghere epidemiologică (zona A) şi o zonă de risc mic care separă zona A de zonele indemne din statul membru afectat (zona B). Zonele menţionate sunt precizate în anexa la decizia respectivă.

(7) România a notificat Comisia cu privire la apariţia unui focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 pe teritoriul său şi a luat măsurile necesare în conformitate cu Decizia 2006/415/CE, inclusiv stabilirea zonelor A şi B.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...