Back

Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

Decizia nr. 1/2010 de instituire a Comitetului interimar privind mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2009-2014 Număr celex: E2010G0001

În vigoare de la 04.03.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMITETULUI PERMANENT AL STATELOR AELS
NR. 1/2010/CP
din 28 ianuarie 2010
de instituire a Comitetului interimar privind mecanismul
financiar al SEE pentru perioada 2009-2014

COMITETUL PERMANENT AL STATELOR AELS,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European, denumit în continuare "Acordul privind SEE",

având în vedere acordul care urmează să fie încheiat de instituire a unui nou mecanism financiar al SEE pentru perioada 2009-2014,

având în vedere Acordul între Regatul Norvegiei şi Comunitatea Europeană de instituire a unui mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014,

DECIDE:

Articolul 1

(1) Prin prezenta decizie se instituie Comitetul interimar privind mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2009-2014, denumit în continuare "comitetul interimar", care ar trebui să devină operaţional în cel mai scurt timp.

(2) Comitetul interimar sprijină statele AELS în pregătirea punerii în aplicare a mecanismului financiar al SEE pentru perioada 2009-2014.

(3) Comitetul interimar raportează Comitetului permanent.

(4) Comitetul interimar poate fi sprijinit de misiunile statelor AELS pe lângă UE.

(5) La data intrării în vigoare sau a punerii în aplicare cu titlu provizoriu a actului juridic de instituire a mecanismului financiar al SEE pentru perioada 2009-2014, comitetul interimar este înlocuit de un Comitet privind mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2009-2014.

(6) Comitetul interimar analizează şi evaluează o posibilă coordonare între mecanismul financiar al SEE şi mecanismul financiar norvegian.

(7) Comitetul interimar convine asupra numirii unui preşedinte, acesta fiind confirmat de Comitetul permanent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...