Back

Parlamentul European

Decizia nr. 86/2010 privind alegerea Ombudsmanului European Număr celex: 32010D0086

În vigoare de la 12.02.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
din 20 ianuarie 2010
privind alegerea Ombudsmanului European
(2010/86/UE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 24 al treilea paragraf şi articolul 228,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul şi condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului(1),

având în vedere articolul 204 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere apelul la candidaturi(2),

având în vedere votul său din 20 ianuarie 2010,

DECIDE:

să aleagă pe Nikiforos DIAMANDOUROS ca Ombudsman European.

Adoptată la Strasbourg, 20 ianuarie 2010.

___________

(1) JO L 113, 4.5.1994, p. 15.

(2) JO C 216, 10.9.2009, p. 7.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...