Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 82/2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte materialele pentru tapet mural decorativ sub formă de rulouri şi panouri [notificată cu numărul C(2010) 397] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0082

În vigoare de la 11.02.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 februarie 2010
de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea
la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea
ce priveşte materialele pentru tapet mural decorativ sub
formă de rulouri şi panouri
[notificată cu numărul C(2010) 397]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/82/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii(1), în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directiva 89/106/CEE prevede că, pentru a lua în considerare diferitele niveluri de protecţie la nivel naţional, regional sau local pentru lucrările de construcţii, poate fi necesar să se stabilească în documentele interpretative clase corespunzătoare performanţei produselor pentru fiecare cerinţă esenţială. Aceste documente au fost publicate sub titlul "Comunicarea Comisiei cu privire la documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE" (2).

(2) În ceea ce priveşte cerinţa esenţială de siguranţă în caz de incendiu, documentul interpretativ nr. 2 enumeră o serie de măsuri interdependente care, împreună, definesc strategia de siguranţă în caz de incendiu care urmează să fie aplicată în diferite moduri în statele membre.

(3) Documentul interpretativ nr. 2 identifică una dintre aceste măsuri de limitare a apariţiei şi extinderii focului şi fumului într-o zonă dată prin limitarea contribuţiei potenţiale a produselor pentru construcţii la extinderea incendiului.

(4) Gradul de limitare se poate exprima numai prin diferitele niveluri de performanţă a comportării la foc a produselor în condiţiile utilizării lor finale.

(5) Ca soluţie armonizată, s-a adoptat un sistem de clase prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcţii(3).

(6) În cazul anumitor materiale pentru tapet mural decorativ sub formă de rulouri şi panouri, este necesară utilizarea clasificării stabilite prin Decizia 2000/147/CE.

(7) Pentru numeroase produse şi/sau materiale de construcţii, caracteristicile privind comportarea la foc în conformitate cu clasificarea instituită prin Decizia 2000/147/CE sunt bine definite şi suficient de bine cunoscute de către autorităţile de reglementare în domeniul siguranţei în caz de incendiu din statele membre, fără a fi necesară testarea pentru această caracteristică specifică.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...