Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 73/2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0073

În vigoare de la 27.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 73/2010 AL COMISIEI
din 26 ianuarie 2010
de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi
informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulamentul-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) Pentru asigurarea siguranţei şi pentru sprijinirea noilor concepte de operare în cadrul reţelei europene de management al traficului aerian (denumită în continuare "EATMN") sunt necesare date aeronautice şi informaţii aeronautice de calitate.

(2) Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (denumită în continuare "OACI") a definit cerinţe de calitate privind datele aeronautice şi informaţiile aeronautice în ceea ce priveşte acurateţea, rezoluţia şi integritatea care trebuie atinse şi menţinute în cadrul EATMN la procesarea datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice.

(3) Se consideră că aceste cerinţe ale OACI oferă o bază suficientă pentru cerinţele actuale privind calitatea datelor, însă există deficienţe cunoscute care trebuie soluţionate, în special pentru a susţine aplicaţiile viitoare.

(4) Anexa 15 la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională (denumită în continuare "Convenţia de la Chicago") trebuie să ofere baza principală pentru cerinţele de calitate a datelor. Trimiterile la prevederile anexei 15 la Convenţia de la Chicago nu trebuie să presupună în mod automat trimiterea la anexa 4 la Convenţia de la Chicago sau la alte anexe la Convenţia de la Chicago.

(5) Examinarea situaţiei actuale a demonstrat că cerinţele de calitate referitoare la datele aeronautice şi informaţiile aeronautice nu sunt îndeplinite întotdeauna în cadrul EATMN, în special în ceea ce priveşte acurateţea şi integritatea.

(6) În lanţul de date aeronautice se desfăşoară încă un volum semnificativ de activităţi manuale, pe hârtie, ceea ce duce la importante posibilităţi de introducere a unor erori şi de degradare a calităţii datelor. Prin urmare, trebuie luate măsuri de îmbunătăţire a acestei situaţii.

(7) Eurocontrol a fost mandatat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să elaboreze cerinţe care să suplimenteze şi să consolideze anexa 15 la Convenţia de la Chicago, în scopul obţinerii unor informaţii aeronautice de calitate suficientă. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 16 octombrie 2007.

(8) În conformitate cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 552/2004, informaţiile aeronautice trebuie furnizate progresiv în format electronic, în baza unui set de date standardizat stabilit de comun acord. Aceste cerinţe trebuie să fie, în cele din urmă, aplicabile tuturor datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...