Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 147/2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiune codificată) Număr celex: 32010L0147

În vigoare de la 26.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/147/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind conservarea păsărilor sălbatice
(versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de coerenţă, să se codifice directiva menţionată.

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu(5) impune acţiuni specifice pentru biodiversitate, inclusiv pentru protecţia păsărilor şi a habitatelor acestora.

(3) Se constată o scădere, uneori chiar foarte rapidă, a efectivului dintr-un mare număr de specii de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre. Acest declin reprezintă o ameninţare gravă pentru conservarea mediului natural, în special din cauza echilibrelor biologice care sunt astfel ameninţate.

(4) Speciile de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre sunt în majoritate specii migratoare. Astfel de specii constituie un patrimoniu comun şi protecţia eficientă a păsărilor este o problemă transfrontalieră tipică legată de mediu, care implică responsabilităţi comune.

(5) Este necesar să se asigure conservarea speciilor de păsări sălbatice care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor comunitare privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea durabilă.

(6) Măsurile care trebuie luate se aplică diferiţilor factori care pot afecta efectivele de păsări, şi anume consecinţelor activităţilor umane, în special distrugerii şi poluării habitatelor păsărilor, capturării şi omorârii de către om şi comerţului care rezultă din astfel de practici. Stringenţa acestor măsuri trebuie adaptată la situaţia diferitelor specii în cadrul politicii de conservare.

(7) Prin conservare se urmăreşte protecţia şi gestionarea pe termen lung a resurselor naturale ca parte integrantă a patrimoniului popoarelor europene. Prin conservare se pot controla resursele naturale, precum şi utilizarea acestora pe baza măsurilor necesare pentru menţinerea şi adaptarea pe cât este posibil a echilibrelor naturale dintre specii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...