Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 37/2009 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0037

În vigoare de la 20.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 37/2010 AL COMISIEI
din 22 decembrie 2009
privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi
clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele
alimentare de origine animală (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului şi de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului(1), în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1) În scopul protejării sănătăţii publice, substanţele farmacologic active au fost clasificate, pe baza evaluării ştiinţifice a siguranţei lor, în patru anexe ale Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală(2). Anexa I conţine substanţele pentru care a fost fixată o limită maximă de reziduuri, anexa II conţine substanţele pentru care nu a fost necesar să se fixeze o limită maximă de reziduuri, anexa III conţine substanţele pentru care a fost fixată o limită maximă provizorie, iar anexa IV conţine substanţele pentru care nicio limită maximă nu poate fi fixată, deoarece reziduurile, indiferent de limita lor, constituie un pericol pentru sănătatea umană.

(2) În scopul simplificării, este necesar ca aceste substanţe farmacologic active şi clasificarea lor în funcţie de limitele maxime de reziduuri să fie integrate într-un regulament al Comisiei. Datorită faptului că respectă sistemul de clasificare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 470/2009, această clasificare ar trebui să fie luată în considerare şi cu privire la posibilitatea administrării respectivelor substanţe farmacologic active animalelor de la care se obţin alimente.

(3) Informaţiile existente privind clasificarea terapeutică a substanţelor farmacologic active menţionate în anexele la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 ar trebui să fie încorporate într-o coloană în cadrul clasificării terapeutice a substanţelor.

(4) Pentru a facilita utilizarea, toate substanţele farmacologic active ar trebui să fie enumerate în ordine alfabetică într-o anexă. Din considerente de claritate, ar trebui întocmite două tabele separate: unul pentru substanţele autorizate, menţionate în anexele I, II şi III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, şi unul pentru substanţele interzise, menţionate în anexa IV la regulamentul menţionat anterior.

(5) Limitele maxime provizorii de reziduuri pentru substanţele farmacologic active, stabilite în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, a căror perioadă de aplicare s-a încheiat, nu ar trebui să fie încorporate în prezentul regulament.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...