Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 148/2009 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0148

În vigoare de la 16.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/148/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la azbest la locul de muncă
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în înţelesul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE)(3) a fost modificată de mai multe ori(4) şi în mod substanţial. Din motive de claritate şi de eficienţă, ar trebui să se codifice directiva menţionată.

(2) Azbestul este un agent foarte periculos care poate cauza boli grave şi care se găseşte într-un număr mare de situaţii la locul de muncă. Mulţi lucrători sunt, prin urmare, expuşi la un potenţial risc pentru sănătate. Crocidolitul este considerat un tip de azbest deosebit de periculos.

(3) Deşi cunoştinţele ştiinţifice actuale nu permit stabilirea unui nivel sub care să nu mai existe riscuri pentru sănătate, o reducere a expunerii la azbest scade totuşi riscul apariţiei maladiilor asociate azbestului. Prin urmare, este necesar să se prevadă stabilirea unor măsuri specifice armonizate referitoare la protecţia lucrătorilor expuşi la azbest. Prezenta directivă include condiţii minime care vor fi revizuite pe baza experienţei acumulate şi a realizărilor tehnologice din acest domeniu.

(4) Microscopia optică, deşi nu permite identificarea celor mai mici fibre dăunătoare sănătăţii, este metoda actuală cea mai utilizată pentru măsurarea periodică a azbestului.

(5) Măsurile preventive pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor expuşi la azbest şi obligaţia prevăzută pentru statele membre cu privire la supravegherea sănătăţii acestora sunt importante.

(6) Pentru a se asigura claritate în definirea fibrelor, acestea ar trebui definite fie în termeni mineralogici, fie prin raportare la numărul CAS (Chemical Abstract Service).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...