Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 11/2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru dispozitivele de blocare a ferestrelor şi a uşilor de balcon împotriva accesului copiilor, instalate de consumatori, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 10298] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0011

În vigoare de la 08.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 7 ianuarie 2010
privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de
standardele europene pentru dispozitivele de blocare a ferestrelor
şi a uşilor de balcon împotriva accesului copiilor, instalate de
consumatori, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 10298]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/11/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor(1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE prevede ca standardele europene să fie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde ar trebui să garanteze că produsele îndeplinesc cerinţele generale de siguranţă prevăzute de directivă.

(2) În temeiul Directivei 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de riscuri reglementate de standardele naţionale, atunci când este în conformitate cu standardele naţionale neobligatorii de transpunere a standardelor europene.

(3) Căderile accidentale de la înălţime, de exemplu de la fereastră sau balcoane, reprezintă una dintre principalele cauze de deces sau leziuni cerebrale sau osoase permanente înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 5 ani. Acestea reprezintă o problemă majoră în zonele urbane cu o concentraţie mare de blocuri de apartamente cu multe etaje şi se petrec mai ales primăvara sau vara, atunci când ferestrele sunt lăsate deschise pentru o perioadă mai mare de timp. În regiunea Île-de-France, în perioada mai-septembrie 2005, au fost înregistrate 67 de căderi accidentale în rândul copiilor, ceea ce corespunde în total la aproximativ 14 cazuri pe lună. În Danemarca şi Suedia, între 20 şi 60 de cazuri sunt înregistrate în fiecare an. În perioada 1996-2003, numărul de căderi în care au fost implicaţi copii a fost în medie de 79 pe an în Grecia, 130 pe an în Ţările de Jos şi 25 pe an în Regatul Unit.

(4) Pentru a reduce sau a preveni căderile accidentale, există cerinţe privind dimensiunile ferestrelor şi prezenţa şi caracteristicile barelor de sprijin şi a grilajelor ferestrelor. Totuşi, aceste cerinţe sunt în general prevăzute în codurile naţionale de norme privind construcţiile, care variază de la un stat membru la altul.

(5) Pe piaţă există, de asemenea, produse proiectate pentru a limita sau a bloca deschiderea ferestrelor şi a uşilor de balcon. Astfel de produse sunt instalate direct de către consumator pe fereastră sau pe uşa balconului.

(6) Nu există standarde europene de siguranţă pentru aceste produse. La momentul actual, principalele referinţe pentru operatorii economici şi autorităţile de supraveghere a pieţei sunt incluse în unele standarde şi metode de testare naţionale şi internaţionale.

(7) În perioada 2005-2007, Austria, Danemarca şi Norvegia au desfăşurat în comun un proiect în scopul evaluării siguranţei dispozitivelor de blocare a ferestrelor şi a uşilor de balcon, instalate de consumatori, disponibile pe piaţă şi a validităţii metodelor de testare naţionale şi internaţionale actuale. În plus, participanţii au ţinut cont de cerinţele dezvoltate de ANEC(2) într-un studiu privind dispozitivele de protecţie a copiilor din 2004(3), precum şi de anumite cerinţe din standardul EN-71:1 privind siguranţa jucăriilor.

(8) Rezultatele proiectului au arătat că mai multe tipuri de dispozitive de blocare testate ar putea fi deblocate de către copii, în pofida faptului că erau reputate a fi împotriva accesului copiilor; alte modele au căzut, s-au spart sau nu au rezistat testului de învechire şi toate modelele testate aveau carenţe în ceea ce priveşte anumite cerinţe de bază.

(9) Prin urmare, este necesar să se stabilească unele cerinţe specifice în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2001/95/CE şi, pe baza acestor cerinţe, să se solicite ulterior redactarea unor norme de siguranţă europene pentru a garanta că aceste dispozitive împiedică accesul copiilor, îşi menţin integritatea structurală de-a lungul vieţii, sunt rezistente la trecerea timpului şi la expunerea la condiţii climatice şi că sunt însoţite de instrucţiuni şi informaţii clare pentru utilizatori. Aceste norme trebuie elaborate în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale(4). Referinţa standardului adoptat ar trebui să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...