Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 20/2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Arzua-Ulloa (DOP)] Număr celex: 32010R0020

În vigoare de la 13.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 20/2010 AL COMISIEI
din 12 ianuarie 2010
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor
de origine protejate şi al indicaţiilor geografice
protejate [Arzua-Ulloa (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare(1), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf şi în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea Spaniei de înregistrare a denumirii "Arzua-Ulloa" a făcut obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(2).

(2) Deoarece nicio declaraţie de opoziţie nu a fost comunicată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2) JO C 131, 10.6.2009, p. 25.

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...