Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 19/2010 privind schimbul securizat de date electronice între statele membre în vederea verificării unicităţii cartelelor de conducător auto pe care le eliberează [notificată cu numărul C(2010) 19] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010H0019

În vigoare de la 14.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 13 ianuarie 2010
privind schimbul securizat de date electronice între statele membre în
vederea verificării unicităţii cartelelor de conducător auto pe care
le eliberează [notificată cu numărul C(2010) 19]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/19/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Conform articolului 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier(1), autoritatea competentă a unui stat membru trebuie să elibereze, la cererea unui conducător auto care are reşedinţa obişnuită în respectivul stat membru, o cartelă de conducător auto în conformitate cu anexa IB la regulamentul menţionat.

(2) Cerinţa 268a din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 impune statelor membre să facă schimb electronic de date pentru a asigura unicitatea cartelelor de conducător auto pe care le eliberează. Conform acestei cerinţe, autorităţile competente ale statelor membre pot face schimb electronic de date şi atunci când efectuează controale ale cartelelor conducătorilor auto pe şosea ori la sediul societăţilor în scopul de a verifica unicitatea şi statutul acestor cartele.

(3) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că solicitanţii nu deţin deja cartele de conducător auto valabile.

(4) Cartelele de conducător auto eliberate de statele membre sunt recunoscute reciproc.

(5) Securitatea, integritatea şi fiabilitatea sistemului de tahograf digital trebuie asigurată prin controlul şi utilizarea adecvată a cartelelor de conducător auto eliberate în întreaga Uniune Europeană.

(6) Este de dorit ca autorităţile emitente să dispună de procese şi proceduri eficace pentru a gestiona în mod corespunzător datele referitoare la eliberarea cartelelor tahografice în general şi a cartelelor de conducător auto în particular.

(7) Autorităţile competente ale statelor membre trebuie să fie capabile să verifice repede informaţiile cu privire la cartelele de conducător auto eliberate şi să facă schimb în mod fiabil cu astfel de informaţii, împiedicând în acest mod conducătorii auto să deţină mai mult de o cartelă valabilă de conducător auto.

(8) Este necesar ca autorităţile naţionale responsabile să aibă posibilitatea de a verifica, în timpul controalelor pe şosea, dacă un conducător auto se află în posesia unei cartele de conducător auto şi de a controla valabilitatea unei anumite cartele de conducător auto.

(9) Utilizarea sistemului de mesaje TACHOnet reprezintă un instrument solid şi fiabil pentru schimbul electronic de date între statele membre în ceea ce priveşte eliberarea şi controlul cartelelor de conducător auto, la care sunt deja conectate 28 de ţări europene. Sistemul de mesaje TACHOnet este definit de o serie de documente de referinţă, printre care se numără şi XML messaging Reference Guide (Ghidul de referinţă pentru schimbul de mesaje XML), toate acestea fiind publicate pe site-ul serviciilor Comisiei care sunt responsabile de aspectele sociale ale politicii privind transportul rutier.

(10) Eficacitatea sistemului de schimb de mesaje TACHOnet depinde de eficacitatea sistemelor naţionale. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel minim de serviciu pe care statele membre trebuie să se străduiască să îl atingă în ceea ce priveşte disponibilitatea sistemului,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...