Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 16/2009 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste Număr celex: 32010D0016

În vigoare de la 13.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2010/16/PESC/JAI A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre
Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind
prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din
Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului
de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 24 şi articolul 38,

întrucât:

(1) La 27 iulie 2009, Consiliul a decis să autorizeze Preşedinţia, sprijinită de Comisie, să deschidă negocieri privind un acord între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste. Negocierile s-au încheiat cu succes şi un proiect de acord (denumit în continuare "acordul") a fost redactat.

(2) Acest acord este important în vederea asigurării că furnizorii desemnaţi de servicii internaţionale de mesagerie financiară în materie de plăţi pun la dispoziţia Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite ale Americii date de mesagerie financiară în materie de plăţi stocate pe teritoriul Uniunii Europene care sunt necesare pentru prevenirea şi combaterea terorismului şi ale finanţării acestuia, cu respectarea strictă a garanţiilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal.

(3) Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4) Acordul prevede că se aplică cu titlu provizoriu de la 1 februarie 2010. Prin urmare, statele membre ar trebui să pună în aplicare dispoziţiile acordului începând de la data respectivă, în conformitate cu legislaţiile naţionale în vigoare. În momentul semnării acordului va fi dată o declaraţie în acest sens,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste, sub rezerva încheierii respectivului acord. Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului este autorizat prin prezenta să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...