Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 18/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9427] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0018

În vigoare de la 13.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 26 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn
[notificată cu numărul C(2009) 9427]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2010/18/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupuri de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(2) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data notificării prezentei decizii.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Grupul de produse "pardoseli din lemn" cuprinde pardoseli pe bază de lemn şi plante: inclusiv pardoseli din lemn şi cherestea, parchet laminat, pardoseli din plută şi parchet din bambus, a căror masă conţine peste 90% (în produsul final) lemn, praf de lemn şi/sau material pe bază de lemn/plante. În această categorie nu se încadrează articolele pentru acoperit pereţii, în cazul în care sunt indicate în mod corespunzător, pardoselile pentru utilizare exterioară sau pardoselile cu funcţie structurală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...