Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 9848/2009 privind semnarea regulamentelor, directivelor şi deciziilor Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii [C(2009) 9848] Număr celex: 32009D9848

În vigoare de la 17.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PREŞEDINTELUI COMISIEI EUROPENE
din 2 decembrie 2009
privind semnarea regulamentelor, directivelor şi deciziilor
Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii
[C(2009) 9848]

PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 297 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Regulamentele, directivele şi deciziile Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii, adoptate prin procedură orală în temeiul articolului 8 din Regulamentul de procedură al Comisiei, sunt semnate de preşedinte printr-o notă de sinteză în cadrul şedinţei Comisiei de adoptare a acestora. Nota respectivă este semnată de preşedinte sau de un membru al Comisiei care îl înlocuieşte pe acesta, în ordinea de prioritate stabilită de preşedinte.

Regulamentele, directivele şi deciziile Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii, adoptate prin procedură scrisă în temeiul articolului 12 din Regulamentul de procedură, sunt enumerate într-o notă zilnică. Notele zilnice sunt menţionate în nota de sinteză pregătită pentru şedinţa Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, care este semnată de preşedinte în cadrul şedinţei, şi sunt ataşate la nota respectivă. Cu toate acestea, preşedintele deleagă secretarului general semnarea actelor al căror caracter urgent impune publicarea şi intrarea în vigoare până la următoarea şedinţă a Comisiei.

Semnarea regulamentelor, directivelor şi deciziilor Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii, adoptate prin procedură de abilitare în temeiul articolului 13 din Regulamentul de procedură, este delegată membrilor Comisiei care au competenţe de adoptare.

Semnarea regulamentelor, directivelor şi deciziilor Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii, adoptate prin procedură de delegare sau de subdelegare în temeiul articolelor 13, 14 şi 15 din Regulamentul de procedură, este delegată funcţionarilor delegaţi care au competenţe de adoptare.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 decembrie 2009.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2009.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...