Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 967/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru acoperitoare de podea din materiale textile [notificată cu numărul C(2009) 9523] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0967

În vigoare de la 17.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 30 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru acoperitoare de podea din materiale
textile [notificată cu numărul C(2009) 9523] (Text cu relevanţă
pentru SEE) (2009/967/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte de mediu esenţiale.

(2) De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupuri de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data notificării prezentei decizii.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acoperitoarele de podea din materiale textile sunt definite ca fiind acoperitoare de podea, de obicei din materiale ţesute, împletite sau din ţesături cu smocuri; în general, fixate cu ţinte sau capse sau cu adezive. Covoraşele şi carpetele detaşabile sunt excluse. Tapetul sau acoperitoarele pentru utilizare exterioară nu se încadrează în acest grup.

Acest grup de produse nu include materialele textile tratate cu produse biocide, cu excepţia cazului în care substanţa activă din produsele biocide este inclusă în anexa IA la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(2) şi a cazului în care produsul biocid este autorizat pentru utilizarea în cauză în conformitate cu anexa V la Directiva 98/8/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...