Back

Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

Decizia nr. 191/2008 privind forţa de muncă neremunerată asociată activităţilor de cercetare şi dezvoltare (Norvegia) Număr celex: 32009D0191

În vigoare de la 17.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE A AELS
NR. 191/08/COL
din 17 martie 2008
privind forţa de muncă neremunerată asociată activităţilor
de cercetare şi dezvoltare (Norvegia)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS(1),

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European(2), în special articolele 61-63 şi Protocolul 26 la acesta,

având în vedere Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorităţi de Supraveghere şi a unei Curţi de Justiţie(3), în special articolul 24,

având în vedere articolul 1 alineatele (2) şi (3) din partea I şi articolul 4 alineatul (4), articolul 6 şi articolul 7 alineatul (4) din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere şi Curtea de Justiţie,

având în vedere Orientările privind ajutoarele de stat(4) ale Autorităţii cu privire la aplicarea şi interpretarea articolelor 61 şi 62 din Acordul privind SEE, în special secţiunea privind cercetarea şi dezvoltarea şi ajutorul pentru inovare,

având în vedere Decizia nr. 59/06/COL a Autorităţii din 8 martie 2006 de iniţiere a procedurii formale de investigaţie prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din partea I şi la articolul 6 din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere şi Curtea de Justiţie,

solicitând părţilor interesate să îşi prezinte observaţiile în temeiul dispoziţiei menţionate(5),

întrucât:

I. DATE FACTUALE
1. PROCEDURĂ

Prin scrisoarea din 14 octombrie 2005 din partea Misiunii permanente a Norvegiei pe lângă Uniunea Europeană, care transmitea o scrisoare din partea Ministerului norvegian al Comerţului şi Industriilor din 5 octombrie 2005, ambele primite şi înregistrate de către Autoritate la 17 octombrie 2005 (Evenimentul nr. 346675), autorităţile norvegiene au notificat, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere şi Curtea de Justiţie, o propunere pentru un nou regim de ajutor de stat pentru sprijinirea forţei de muncă neremunerate asociate activităţilor de cercetare şi dezvoltare. Regimul propus este denumit în continuare "Regimul privind forţa de muncă neremunerată din cercetare-dezvoltare".

Prin scrisoarea din 8 martie 2006 (Evenimentul nr. 364666) şi în urma mai multor schimburi de corespondenţă(6), Autoritatea a informat autorităţile norvegiene că a decis iniţierea procedurii prevăzute la articolul 6 din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere şi Curtea de Justiţie în legătură cu regimul privind forţa de muncă neremunerată din cercetare-dezvoltare şi le-a invitat să îşi prezinte observaţiile cu privire la decizia în cauză.

Prin scrisoarea din 19 aprilie 2006 din partea Misiunii permanente a Norvegiei pe lângă Uniunea Europeană, care transmitea scrisori din partea Ministerului Administraţiei Guvernamentale şi Reformei şi din partea Ministerului Comerţului şi Industriilor din 11 şi, respectiv, 7 aprilie 2006, autorităţile norvegiene şi-au prezentat observaţiile. Scrisoarea a fost primită şi înregistrată de către Autoritate la 20 aprilie 2006 (Evenimentul nr. 370829).

Decizia nr. 59/06/COL de iniţiere a procedurii formale de investigaţie a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Suplimentul SEE la acesta(7). Autoritatea a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile. Autoritatea nu a primit nicio observaţie din partea părţilor interesate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...