Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 159/2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0158

În vigoare de la 22.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/158/CE A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind condiţiile de sănătate animală care reglementează
comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări
de curte şi de ouă pentru incubaţie
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie(2) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2) Păsările de curte, fiind animale vii, şi ouăle pentru incubaţie, fiind produse de origine animală, figurează pe lista produselor enumerate în anexa I la tratat.

(3) Pentru a asigura dezvoltarea raţională a producţiei de păsări de curte, sporindu-se astfel productivitatea acestui sector, ar trebui stabilite la nivel comunitar anumite norme de sănătate animală care să reglementeze comerţul intracomunitar cu păsări de curte şi ouă pentru incubaţie.

(4) Creşterea păsărilor de curte se integrează în cadrul activităţilor agricole. Aceasta constituie o sursă de venituri pentru o parte a populaţiei agricole.

(5) Pentru a favoriza comerţul intracomunitar cu păsări de curte şi cu ouă pentru incubaţie, ar trebui să nu existe discrepanţe în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală în statele membre.

(6) Pentru a promova dezvoltarea armonioasă a comerţului intracomunitar, ar trebui să se definească un sistem comunitar care să reglementeze importurile din ţări terţe.

(7) Dispoziţiile prezentei directive nu ar trebui să se aplice, în principiu, schimburilor comerciale specifice, cum ar fi târgurile, expoziţiile şi concursurile.

(8) Ţinând seama de natura creşterii moderne a păsărilor de curte, cea mai bună modalitate de a promova dezvoltarea armonioasă a comerţului intracomunitar cu păsări de curte şi cu ouă pentru incubaţie o reprezintă monitorizarea unităţilor producătoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...