Back

Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 1019/2009 privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H1019

În vigoare de la 29.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 22 decembrie 2009
privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/1019/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 168 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Gripa sezonieră este o boală virală contagioasă, care se manifestă sub forma unei epidemii în cursul lunilor de iarnă în Europa. Aceasta este una dintre bolile transmisibile cele mai răspândite şi cele mai curente şi este o sursă importantă de morbiditate şi de mortalitate în toate statele membre.

(2) În unele cazuri, complicaţiile depăşesc infecţia respiratorie benignă şi duc la o pneumonie gravă sau la alte complicaţii secundare care uneori au un deznodământ fatal. Frecvenţa acestor complicaţii este mult mai ridicată la persoanele în vârstă şi la persoanele care suferă de o afecţiune cronică.

(3) Vaccinarea poate atenua propagarea gripei sezoniere, dar mutaţiile frecvente ale compoziţiei antigenice a virusului impun modificarea periodică a compoziţiei vaccinului de către grupurile de experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

(4) În 2003, Adunarea Mondială a Sănătăţii a adoptat Rezoluţia 56.19 în vederea creşterii acoperirii vaccinale antigripale sezoniere la toate persoanele expuse unui factor ridicat de risc, în scopul obţinerii unei acoperiri vaccinale a populaţiei vârstnice de cel puţin 50% până în 2006 şi de 75% până în 2010.

(5) La 26 octombrie 2005 şi la 14 iunie 2006, Parlamentul European a adoptat rezoluţiile intitulate "Strategie împotriva unei pandemii de gripă" şi "Pregătirea şi planificarea reacţiei în cazul unei pandemii de gripă în Comunitatea Europeană", care invită statele membre să intensifice vaccinarea antigripală, în concordanţă cu recomandările OMS. Aceste rezoluţii solicită, de asemenea, statelor membre să sporească acoperirea vaccinală în perioadele interpandemice, în conformitate cu recomandările OMS.

(6) Prin urmare, este necesară o acţiune concertată la nivelul Uniunii Europene pentru a se reduce impactul gripei sezoniere prin încurajarea vaccinării grupurilor de risc şi a personalului medical. Scopul prezentei recomandări este de a atinge obiectivul recomandat de OMS, şi anume o acoperire vaccinală de 75% a persoanelor în vârstă cât mai curând posibil şi, de preferinţă, până în sezonul de iarnă 2014-2015. Acest obiectiv de 75% ar trebui să fie extins, dacă este posibil, la grupul de risc format din persoanele cu afecţiuni cronice, luându-se în considerare orientările publicate de Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC).

(7) Sporirea ratelor de vaccinare ale grupurilor de risc ar contribui, de asemenea, la sporirea ratei vaccinărilor în general, inclusiv în rândul personalului medical.

(8) Prima măsură necesară pentru atingerea obiectivului este de a asigura informarea tuturor participanţilor din cadrul sistemului de sănătate, a grupurilor de risc, a personalului medical, a medicilor, a managerilor din domeniul sănătăţii şi a factorilor de decizie asupra problemei pe care o reprezintă gripa sezonieră, prin intermediul unor campanii de sensibilizare publice şi în mediul profesional. Personalul medical trebuie să fie sensibilizat cu privire la pericolul deosebit cu care se confruntă cei mai vulnerabili dintre pacienţi. De asemenea, personalul medical ar trebui să fie sensibilizat cu privire la responsabilitatea care îi revine de a informa pacienţii în mod corespunzător cu privire la vaccinare.

(9) Este îndeosebi esenţial să se colecteze date specifice şi comparabile la nivel naţional cu privire la rata administrării vaccinurilor la grupurile de risc, pentru a evalua în mod corect situaţia în toate statele membre. Până în prezent, astfel de date nu au fost întotdeauna disponibile. Pe baza acestor date, Comisia şi statele membre vor putea face schimb de informaţii şi de cele mai bune practici cu ţările terţe prin intermediul reţelelor de cooperare internaţionale existente în domeniul sănătăţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...