Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1217/2009 de creare a unei reţele de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană (versiune codificată) Număr celex: 32009R1217

În vigoare de la 15.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1217/2009 AL CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
de creare a unei reţele de colectare de date contabile agricole
privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor
agricole în Comunitatea Europeană
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei reţele de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Dezvoltarea politicii agricole comune impune existenţa unor informaţii obiective şi relevante cu privire la veniturile din diverse categorii de exploataţii agricole şi cu privire la activitatea economică a exploataţiilor care fac parte din categoriile care necesită o atenţie specială la nivelul Comunităţii.

(3) Conturile exploataţiilor agricole constituie principala sursă a datelor esenţiale pentru orice evaluare a veniturilor exploataţiilor agricole sau orice studiu al activităţii economice a acestora.

(4) Informaţiile colectate ar trebui să fie obţinute din exploataţiile agricole selectate în mod special şi corespunzător în conformitate cu regulile comune şi trebuie să se bazeze pe fapte verificabile. Astfel de informaţii ar trebui să reflecte condiţiile sociale, economice şi tehnice ale exploataţiilor agricole, să fie luate din exploataţiile individuale, să fie disponibile cât mai repede posibil, să se bazeze pe definiţii unitare, să fie prezentate într-o formă comună şi să fie utilizabile în orice moment şi în toate detaliile de către Comisie.

(5) Aceste obiective pot fi atinse numai printr-o reţea comunitară de colectare de informaţii contabile agricole (denumită în continuare "reţeaua de informaţii") având la bază birourile contabile agricole existente în fiecare stat membru şi care se bucură de încrederea părţilor interesate şi se bazează pe participarea lor benevolă.

(6) Pentru a obţine rezultate contabile suficient de omogene la nivel comunitar, este necesară în special repartizarea exploataţiilor cu evidenţă contabilă proprie între diferitele diviziuni şi diferitele categorii de exploataţii pe baza unei stratificări a câmpului de observaţie, bazate pe tipologia comunitară a exploataţiilor agricole, elaborată prin Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole(4).

(7) Diviziunile din reţeaua de informaţii contabile ar trebui să fie pe cât posibil identice cu cele reţinute pentru prezentarea altor informaţii regionale esenţiale pentru orientarea politicii agricole comune.

(8) Din motive de gestionare, este necesar să se autorizeze Comisia să modifice lista diviziunilor statelor membre, la solicitarea unui stat membru.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...