Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 992/2009 privind cerinţele minime pentru datele care trebuie introduse în registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0992

În vigoare de la 22.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 17 decembrie 2009
privind cerinţele minime pentru datele care trebuie introduse în
registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport
rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959] (Text cu relevanţă
pentru SEE) (2009/992/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului(1), în special articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede că fiecare stat membru păstrează un registru electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorităţi competente desemnate de respectivul stat membru autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier. Registrele electronice naţionale trebuie să includă cel puţin elementele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din regulament. Pentru a asigura identificarea corectă a persoanelor vizate, trebuie incluse elemente suplimentare precum data şi locul naşterii persoanelor fizice respective.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri(2) şi Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul(3) prevăd obligativitatea introducerii anumitor date în aceste registre electronice naţionale.

(3) Dispoziţiile privind protecţia datelor cu caracter personal, stabilite în special de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date(4) se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009.

(4) Pentru facilitarea interconectării registrelor electronice naţionale conform articolului 16 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Comisia trebuie să adopte, conform articolului 16 alineatul (1) din regulamentul menţionat anterior, o decizie privind datele care trebuie introduse în registrul electronic naţional,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

____________

(1) JO L 300, 14.11.2009, p. 51.

(2) JO L 300, 14.11.2009, p. 72.

(3) JO L 300, 14.11.2009, p. 88.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...