Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 992/2009 privind cerințele minime pentru datele care trebuie introduse în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0992

În vigoare de la 22.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA COMISIEI
din 17 decembrie 2009
privind cerințele minime pentru datele care trebuie introduse în
registrul electronic național al întreprinderilor de transport
rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959] (Text cu relevanță
pentru SEE) (2009/992/UE)

COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului(1), în special articolul 16,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...