Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 941/2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere Număr celex: 32009D0941

În vigoare de la 16.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului
de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă
obligaţiilor de întreţinere (2009/941/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză şi cu articolul 300 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Comunitatea depune eforturi pentru crearea unui spaţiu judiciar comun bazat pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor.

(2) Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere(2) prevede că legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere se determină în conformitate cu Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere (denumit în continuare "protocolul") în statele membre în care se aplică protocolul în cauză.

(3) Protocolul aduce o contribuţie în mod semnificativ la eforturile de asigurare a unui grad mai mare de securitate şi predictibilitate juridică pentru creditorii şi debitorii obligaţiilor de întreţinere. Aplicarea unor norme unitare pentru a determina legea aplicabilă va permite libera circulaţie a hotărârilor privind obligaţiile de întreţinere în cadrul Comunităţii, fără nicio formă de control în statul membru în care se solicită executarea.

(4) Articolul 24 din protocol permite organizaţiilor regionale de integrare economică, precum Comunitatea, să semneze, să accepte, să aprobe sau să adere la protocol.

(5) Comunitatea are competenţă exclusivă cu privire la toate aspectele reglementate de protocol. Acest lucru nu aduce atingere poziţiilor statelor membre care nu au obligaţii în temeiul prezentei decizii sau nu fac obiectul aplicării sale, astfel cum se menţionează în considerentele 11 şi 12.

(6) Comunitatea ar trebui, prin urmare, să aprobe protocolul.

(7) Protocolul ar trebui să se aplice între statele membre cel mai târziu la 18 iunie 2011, data aplicării Regulamentului (CE) nr. 4/2009.

(8) Având în vedere legătura strânsă dintre protocol şi Regulamentul (CE) nr. 4/2009, normele protocolului ar trebui să fie aplicate în Comunitate în mod provizoriu în cazul în care protocolul nu a intrat în vigoare la 18 iunie 2011, data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009. Ar trebui formulată o declaraţie unilaterală în acest sens la încheierea protocolului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...