Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (versiune codificată) Număr celex: 32009R1186

În vigoare de la 10.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1186/2009 AL CONSILIULUI
din 16 noiembrie 2009
de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 26, 37 şi 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) În absenţa unei măsuri speciale de derogare adoptată în conformitate cu dispoziţiile tratatului, taxele prevăzute prin Tariful vamal comun se aplică tuturor mărfurilor importate în Comunitate. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul prelevărilor agricole şi al tuturor impunerilor la import stabilite în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul înţelegerilor specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole.

(3) Cu toate acestea, în anumite împrejurări bine definite, în care, datorită condiţiilor speciale de import al mărfurilor, este absentă necesitatea obişnuită de protecţie a economiei, o asemenea impunere nu se justifică.

(4) Este de dorit ca, în asemenea împrejurări, să se încheie acorduri, aşa cum s-a întâmplat în mod tradiţional în majoritatea sistemelor de reglementare vamală, pentru a permite ca mărfurile să fie scutite de la aplicarea taxelor la import la care ar trebui supuse în mod normal.

(5) Asemenea acorduri privind aplicarea scutirilor pot fi rezultatul convenţiilor internaţionale multilaterale la care toate statele membre sau unele dintre acestea sunt părţi contractante. Deşi Comunitatea ar trebui să aplice asemenea convenţii, aceasta presupune introducerea unor reguli comunitare privind scutirea de la plata taxelor vamale prevăzute, în conformitate cu cerinţele Uniunii Vamale, pentru a elimina diferenţele privind scopul, domeniul şi condiţiile de aplicare a scutirilor prevăzute în aceste convenţii şi pentru a permite tuturor celor interesaţi să se bucure de aceleaşi avantaje pe întreg teritoriul Comunităţii.

(6) Anumite scutiri aplicate în statele membre sunt rezultatul unor convenţii specifice încheiate cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale. Asemenea convenţii, prin scopul lor, privesc numai statul membru semnatar. La nivel comunitar, nu pare necesară definirea condiţiilor de acordare a unor asemenea scutiri, părând suficientă simpla autorizare a statului membru în cauză de a acorda aceste scutiri atunci când este necesar, printr-o procedură adecvată instituită în acest scop.

(7) Punerea în aplicare a politicii agricole comune înseamnă posibilitatea de a percepe, în anumite cazuri, taxe la export pentru anumite mărfuri. Prin urmare, este, de asemenea, necesar ca la nivel comunitar să fie specificate cazurile în care se pot acorda scutiri de la plata acestor taxe.

(8) În interesul clarităţii juridice, ar trebui enumerate dispoziţiile actelor comunitare care cuprind anumite măsuri de scutire care nu sunt afectate de prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...