Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 894/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mobilier din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9522] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0894

În vigoare de la 05.12.2009 până la 24.08.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 1332/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 894/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mobilier din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9522] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0894

În vigoare de la 05.12.2009 până la 24.08.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 1332/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 30 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru mobilier din lemn [notificată cu
numărul C(2009) 9522] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2009/894/CE)

DECIZIA COMISIEI
din 30 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru mobilier din lemn [notificată cu
numărul C(2009) 9522] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2009/894/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte de mediu esenţiale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...