Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 824/2009 privind utilizarea Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor (ISCO-08) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H0824

În vigoare de la 10.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 29 octombrie 2009
privind utilizarea Clasificării internaţionale standard
a ocupaţiilor (ISCO-08)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/824/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Organizaţia Internaţională a Muncii a efectuat o revizuire a versiunii anterioare, utilizată până în prezent, a Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor (ISCO-88), cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de către ţări la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi. Pentru a asigura comparabilitatea datelor privind ocupaţiile dintre statele membre UE şi restul lumii, este important să se adopte prezenta clasificare revizuită (ISCO-08) în principalele anchete ale Sistemului Statistic European, prin care sunt colectate date privind ocupaţiile înainte de următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei ce va avea loc în 2011.

(2) Clasificarea ISCO-08 este mai detaliată decât versiunea europeană a ISCO-88 [ISCO-88 (COM)] în ceea ce priveşte anumite ocupaţii în care femeile deţin o pondere ridicată.

(3) Datele privind ocupaţiile sunt utilizate pentru a calcula indicatorii de segregare între sexe folosiţi la monitorizarea Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (Linia directoare 18: Promovarea unei abordări a muncii bazate pe ciclul de viaţă şi Linia directoare 22: Asigurarea unei evoluţii a costurilor muncii şi a unor mecanisme de stabilire a salariilor care să fie favorabile ocupării forţei de muncă)(1). Prin urmare, este esenţial să existe o clasificare standard care să permită producerea unor date comparabile privind ocupaţiile.

(4) Datele privind ocupaţiile au fost, de asemenea, utilizate pentru a măsura progresele înregistrate în ceea ce priveşte echilibrul dintre sexe în poziţii cu putere de decizie, prin studierea ponderii deţinute de bărbaţi şi femei în cadrul funcţiilor de conducere ISCO-88 (COM).

(5) În cadrul Rezoluţiei Consiliului din 15 noiembrie 2007 privind noile competenţe pentru noi locuri de muncă(2), ocupaţia va deveni importantă în evaluarea necesităţilor şi deficienţelor în materie de competenţe de pe piaţa europeană a muncii şi o metodologie armonizată privind ocupaţiile va fi esenţială.

(6) Clasificarea ISCO-08 pune un accent mai mare pe ocupaţiile legate de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor,

RECOMANDĂ:

___________

(1) JO L 198, 26.7.2008, p. 47.

(2) JO C 290, 4.12.2007, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...