Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 848/2009 privind facilitarea eliberării dividendului digital în Uniunea Europeană (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H0848

În vigoare de la 24.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 28 octombrie 2009
privind facilitarea eliberării dividendului digital în
Uniunea Europeană (Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/848/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Consiliul, în concluziile sale din 12 iunie 2008, a invitat Comisia să pregătească o bază coerentă pentru utilizarea coordonată a spectrului de frecvenţe eliberat ca urmare a trecerii de la televiziunea analogică la televiziunea digitală (dividendul digital) într-un mod care să nu fie exclusiv sau obligatoriu. Aceasta trebuie să includă în mod special aspectele tehnice, analiza costurilor şi impactul socioeconomic al diferitelor opţiuni, precum şi condiţiile de reglementare pentru a avea acces la spectrul de frecvenţe.

(2) Rezoluţia Parlamentului European din 24 septembrie 2008, referitoare la beneficierea pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat de trecerea la tehnologia digitală(1), a subliniat de asemenea beneficiile potenţiale ale unei abordări coordonate a utilizării spectrului de frecvenţe în Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte economiile de scară, dezvoltarea de servicii interoperabile pe suport radio şi evitarea fragmentării, care duce la utilizarea sub parametri optimi a acestei resurse limitate. În consecinţă, Parlamentul a solicitat cooperarea activă între statele membre, în vederea depăşirii obstacolelor naţionale aflate în calea (re)atribuirii eficiente a dividendului digital.

(3) În concluziile sale anterioare din 1 decembrie 2005, Consiliul a invitat statele membre să încheie trecerea la tehnologia digitală până în 2012, în măsura posibilului.

(4) Conform cadrului de reglementare a comunicaţiilor electronice, statele membre trebuie să încurajeze utilizarea eficace şi să asigure gestionarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio. Ţinând seama şi de principiul unei mai bune legiferări, rezultă că spectrul de frecvenţe radio trebuie alocat în aşa fel încât să se obţină beneficiul maxim pentru societate, din punct de vedere cultural, economic şi social. Totuşi, având în vedere situaţia de fapt şi contextul naţional diferit de la o ţară la alta, acest principiu trebuie aplicat gradual şi cu destulă flexibilitate.

(5) Pentru a putea profita din plin de potenţialele beneficii sociale şi economice ale utilizării noilor servicii care vor opera în dividendul digital, trebuie mai întâi eliberat spectrul de frecvenţe utilizat până în prezent pentru radiodifuziunea în sistem analogic. În plus, din ce în ce mai mulţi utilizatori şi consumatori au acces la tehnologia televiziunii digitale terestre, la preţuri accesibile. Mai multe state membre au abandonat deja tehnologiile de radiodifuziune analogice, iar alte state membre au decis să acţioneze astfel încât până în 2012 toate serviciile de radiodifuziune să utilizeze tehnologia digitală.

(6) Este prin urmare esenţială asigurarea unei politici coerente la nivel european, în ceea ce priveşte trecerea la tehnologia digitală şi abandonarea tehnologiei de radiodifuziune analogice, astfel încât respectiva trecere să se poată realiza în cel mai scurt timp cu putinţă, conform planurilor iniţiale ale anumitor state membre. Dacă în acest scop se acordă subvenţii de stat, trebuie respectate normele privind ajutoarele de stat.

(7) Criza economică actuală a scos în evidenţă necesitatea punerii de urgenţă la dispoziţia infrastructurilor de comunicaţii de mare viteză pe suport radio a unei cantităţi suficiente de spectru de frecvenţe, cu scopul de a realiza economii de costuri şi creşteri ale productivităţii în toate sectoarele economice. Această abordare este conformă cu obiectivele Planului de redresare economică, aprobat cu ocazia reuniunii Consiliului European din 12 decembrie 2008, prin care se prevede realizarea unei acoperiri de 100% în ceea ce priveşte comunicaţiile de bandă largă, între 2010 şi 2013. Documentul de prezentare a punctelor-cheie al Consiliului Competitivitate din martie 2009 subliniază că acest obiectiv poate fi atins în totalitate doar prin utilizarea tehnologiilor pe suport radio, de exemplu în zonele rurale, unde infrastructurile cablate sunt nepractice. În consecinţă, abandonarea la timp a tehnologiei analogice de radiodifuziune este esenţială pentru a permite noilor servicii - devenite operaţionale datorită utilizării spectrului de frecvenţe eliberat de dividendul digital - să contribuie în mod eficient la eforturile de relansare economică ale UE.

(8) Prin intermediul acordurilor internaţionale - în special cele încheiate la Conferinţa regională pentru radiocomunicaţii (CRR-06) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) din iunie 2006 şi la Conferinţa mondială pentru radiocomunicaţii (CMR-07) a UIT din noiembrie 2007 - s-a stabilit deja contribuirea unei părţi din frecvenţele dividendului digital (subbanda 790-862 MHz) serviciilor mobile, pe lângă serviciile fixe şi cele de radiodifuziune, începând din 2015 sau chiar înaintea acestei date, sub rezerva coordonării tehnice cu celelalte state membre, acolo unde este cazul. În plus, mai multe state membre au anunţat deja că prevăd sau iau cu seriozitate în considerare deschiderea subbenzii 790-862 MHz pentru alte servicii, în afara celor de radiodifuziune terestră de mare putere.

(9) În acest context, devine urgentă elaborarea unei abordări comune în domeniul dividendului digital în Uniunea Europeană, pentru a se evita apariţia unei situaţii fragmentate între statele membre. În caz contrar se compromite crearea unei pieţe unice a serviciilor şi echipamentelor, se pierd economiile de scară asociate acestei pieţe, iar dividendul digital nu poate contribui în mod eficient la relansarea economică a UE. Pe lângă acestea, Comisia poate oferi asistenţă de tip bilateral sau multilateral statelor membre în negocierile lor cu statele din afara UE, în vederea atingerii acestui obiectiv.

(10) Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, prin avizul din 18 septembrie 2009, a recomandat Comisiei Europene să acţioneze până cel târziu la data de 31 octombrie 2009 în vederea reducerii incertitudinii la nivelul UE în ceea ce priveşte capacitatea statelor membre de a elibera subbanda 790-862 MHz, astfel încât să se promoveze creşterea, concurenţa şi inovaţia în sectorul serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice. Grupul a încurajat de asemenea statele membre care deschid subbanda 790-862 MHz pentru serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice noi şi/sau avansate să aplice în special principiul de neutralitate a serviciilor şi tehnologiei, astfel încât să nu existe niciun fel de repercusiuni asupra serviciilor de radiodifuziune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...