Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 133/2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (versiune codificată) Număr celex: 32009L0133

În vigoare de la 25.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/133/CE A CONSILIULUI
din 19 octombrie 2009
privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor,
divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni
între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului
social al unei SE sau SCE între statele membre (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/434/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre şi transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2) Fuziunile, divizările, divizările parţiale, cesionarea de active şi schimburile de acţiuni între societăţile din diferite state membre pot fi necesare pentru a crea în Comunitate condiţii similare celor de pe o piaţă internă şi a asigura în acest fel funcţionarea efectivă a unei astfel de pieţe interne. Astfel de operaţiuni nu ar trebui să fie împiedicate prin restricţii, dezavantaje sau denaturări determinate în special de dispoziţiile fiscale ale statelor membre. În consecinţă, este necesar să se prevadă, referitor la aceste operaţii, norme de impozitare neutre din punct de vedere concurenţial, astfel încât societăţile să se poată adapta cerinţelor pieţei interne, să-şi mărească productivitatea şi să-şi consolideze poziţia concurenţială la nivel internaţional.

(3) Dispoziţiile fiscale dezavantajează aceste operaţiuni, în comparaţie cu dispoziţiile care se aplică societăţilor din acelaşi stat membru. Aceste dezavantaje trebuie eliminate.

(4) Nu este posibilă atingerea acestui obiectiv prin extinderea la nivel comunitar a sistemelor în vigoare în statele membre, deoarece diferenţele dintre aceste sisteme pot da naştere la distorsiuni. Numai un sistem fiscal comun poate să ofere o soluţie satisfăcătoare în această privinţă.

(5) Sistemul fiscal comun trebuie să evite impozitarea fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni, protejând în acelaşi timp interesele statului membru în care se află societatea cedentă sau societatea achiziţionată.

(6) În ceea ce priveşte fuziunile, divizările sau cesionarea de active, aceste operaţiuni determină în mod normal transformarea societăţii care efectuează cesionarea într-o unitate stabilă a societăţii care primeşte activele sau integrarea activelor într-o unitate stabilă a societăţii beneficiare.

(7) Sistemul prin care se amână, până la înstrăinarea lor efectivă, impozitarea aportului de capital aferent activelor cesionate, aplicat activelor integrate unităţilor permanente, permite scutirea de impozit a aportului de capital realizat, asigurând în acelaşi timp impozitarea finală de către statul membru al societăţii cedente, la data înstrăinării efective a activelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...