Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 766/2009 privind armonizarea benzilor de frecvenţe de 900 MHz şi de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2009) 7801] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0766

În vigoare de la 20.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 octombrie 2009
privind armonizarea benzilor de frecvenţe de 900 MHz şi de 1 800 MHz
pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene
de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu
numărul C(2009) 7801] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2009/766/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Benzile de frecvenţe cuprinse între 890-915 MHz şi cele cuprinse între 935-960 MHz au fost rezervate şi urmau să fie ocupate pentru serviciul de comunicaţii mobile digitale celulare paneuropene publice, asigurat în fiecare dintre statele membre conform unei specificaţii comune, prevăzut de Directiva 87/372/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice(2), completată de Recomandarea Consiliului din 25 iunie 1987 privind introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice(3) şi de Rezoluţia Consiliului din 14 decembrie 1990 privind stadiul final al introducerii coordonate în Comunitate a comunicaţiilor mobile digitale celulare publice terestre pan-europene (GSM)(4).

(2) Directiva 2009/114/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(5) modifică Directiva 87/372/CEE şi deschide benzile de frecvenţe 880-915 MHz şi 925-960 MHz (banda de 900 MHz) pentru Sistemul universal de telecomunicaţii mobile (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS) şi pentru alte sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice care pot coexista alături de Sistemul global de comunicaţii mobile (Global System for Mobile communications - GSM), în conformitate cu măsurile tehnice de implementare adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE (denumită în continuare "Decizia privind spectrul de frecvenţe radio"). Prin urmare, trebuie adoptate măsuri tehnice care să permită coexistenţa GSM şi a altor sisteme în banda de frecvenţe de 900 MHz.

(3) Benzile de frecvenţe 1 710-1 785 MHz şi 1 805-1 880 MHz (banda de 1 800 MHz) au devenit disponibile pentru operare în sistemul GSM şi sunt utilizate în prezent de sistemele GSM din întreaga Europă. Banda de 1 800 MHz trebuie, de asemenea, deschisă, în aceleaşi condiţii ca banda de 900 MHz, pentru alte sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice care pot coexista alături de sistemele GSM.

(4) Utilizarea actuală a GSM în banda de 1 800 MHz trebuie protejată la nivelul Comunităţii în condiţiile în care există o cerere rezonabilă pentru acest serviciu, conform principiului de protejare a utilizării GSM în banda de 900 MHz, enunţat în Directiva 87/372/CEE.

(5) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvenţe radio, Comisia a emis un mandat la data de 5 iulie 2006 în favoarea Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (denumită în continuare "CEPT") pentru a stabili condiţii tehnice cât mai puţin restrictive pentru benzile de frecvenţe vizate în contextul WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) şi care cuprind benzile de 900 MHz şi de 1 800 MHz.

(6) Neutralitatea tehnologică şi neutralitatea serviciilor reprezintă obiective de politică, susţinute de statele membre în avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio - Radio Spectrum Policy Group (denumit în continuare RSPG) cu privire la WAPECS din 23 noiembrie 2005, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. În avizul său cu privire la WAPECS, RSPG consideră că aceste obiective de politică trebuie introduse gradual, şi nu în mod brusc, astfel încât să se evite perturbarea pieţei. Comisia şi-a prezentat punctele de vedere referitoare la utilizarea mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa privind "Accesul rapid la spectrul de frecvenţe pentru serviciile de comunicaţii electronice fără fir prin mărirea flexibilităţii" (6), care subliniază, printre altele, necesitatea unei soluţii coerente şi proporţionale cu privire la benzile pentru comunicaţii mobile de generaţia a doua şi a treia, în contextul introducerii unei utilizări flexibile a spectrului pentru serviciile de comunicaţii electronice.

(7) În conformitate cu abordarea adoptată prin Directiva 87/372/CEE cu privire la deschiderea benzii de 900 MHz, banda de 1 800 MHz utilizată în prezent pentru GSM trebuie desemnată atât pentru acest sistem, cât şi pentru alte sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice care să poată coexista alături de sistemele GSM, iar statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja continuitatea funcţionării sistemelor GSM în eventualitatea unor interferenţe prejudiciabile.

(8) Orice alt sistem implementat în benzile de 900 MHz şi de 1 800 MHz trebuie să fie compatibil din punct de vedere tehnic atât cu reţelele adiacente exploatate de alţi titulari de drepturi asupra acestor benzi, cât şi cu utilizarea benzilor de frecvenţe adiacente celor de 900 MHz şi de 1 800 MHz.

(9) Pentru măsurile de armonizare în temeiul Deciziei privind spectrul de frecvenţe radio, compatibilitatea tehnică se dovedeşte prin studii de compatibilitate realizate de CEPT pe baza unui mandat din partea Comisiei. Aceste studii ar trebui să contribuie la definirea condiţiilor tehnice necesare asigurării coexistenţei unui număr din ce în ce mai mare de sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice. Este necesar să se întocmească o listă a sistemelor care dau dovadă de o astfel de compatibilitate tehnică, listă care să fie, în funcţie de situaţie, modificată de Comisie, cu sprijinul Comitetului pentru spectrul de frecvenţe radio şi conform principiilor WAPECS, mărindu-se astfel în timp numărul sistemelor cu acces armonizat la benzile de 900 şi 1 800 MHz.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...