Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 750/2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia [notificată cu numărul C(2009) 7547] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0750

În vigoare de la 13.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 octombrie 2009
privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică
şi a elementelor tehnice ale acestuia
[notificată cu numărul C(2009) 7547]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/750/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunităţii(1), în special articolul 4,

întrucât:

(1) Directiva 2004/52/CE solicită Comisiei să definească serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) în conformitate cu procedura stabilită la articolul 5 alineatul (2).

(2) Un singur contract cu un furnizor SETRE trebuie să permită utilizatorilor SETRE să îşi plătească taxele în toate domeniile SETRE ale reţelei europene de drumuri, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE, cu ajutorul, printre altele, al unui singur echipament de bord (EB) care poate fi utilizat în toate domeniile SETRE.

(3) Prezenta decizie reglementează schimbul de informaţii între statele membre, autorităţile care impun taxa, furnizorii de servicii şi utilizatorii drumurilor în vederea asigurării declarării corecte a taxelor datorate în contextul SETRE.

(4) Introducerea SETRE presupune prelucrarea de date cu caracter personal, care se va efectua în strictă conformitate cu normele comunitare relevante, astfel cum sunt prevăzute, printre altele, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(2) şi Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(3).

(5) Autorităţile care impun taxa rutieră trebuie să acorde accesul la domeniul SETRE, fără discriminare, tuturor furnizorilor SETRE.

(6) În vederea asigurării transparenţei şi accesului nediscriminatoriu al tuturor furnizorilor SETRE la domeniile SETRE, autorităţile care impun taxa rutieră publică toate informaţiile necesare cu privire la drepturile de acces într-o declaraţie privind domeniul SETRE.

(7) SETRE se bazează pe principiile transparenţei şi stabilirii preţurilor în mod eficient şi corect.

(8) Este necesară stabilirea unei proceduri de conciliere în scopul soluţionării disputelor dintre autorităţile care impun taxa rutieră şi furnizorii SETRE în cadrul negocierilor contractelor şi al relaţiilor lor contractuale. Organismele naţionale de conciliere trebuie să fie consultate de către autorităţile care impun taxa rutieră şi de către furnizorii SETRE atunci când se încearcă soluţionarea unui litigiu în legătură cu accesul nediscriminatoriu la domeniile SETRE.

(9) Gestionarea eficientă a accesului corect şi nediscriminatoriu la SETRE, inclusiv evitarea sarcinilor administrative inutile, impune cooperarea strânsă dintre organismele de conciliere din statele membre(4) în ceea ce priveşte aplicarea acestor norme comunitare şi în ceea ce priveşte tratarea eventualelor recursuri, fără a aduce atingere posibilităţii unei acţiuni în instanţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...