Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor postuniversitare de specializare în cadrul Academiei Române

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.07.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (1)

Academia Română are dreptul să organizeze pregătirea pentru doctorat în condiţiile legii.

Art. 2. -

Organizarea pregătirii doctoratului se face în institutele de cercetare abilitate ale Academiei Române.

Art. 3. - Modificări (1)

Cercetătorii ştiinţifici principali gradul I, care au titlul de doctor, pot fi acreditaţi în vederea conducerii pregătirii de doctorat.

Art. 4. - Modificări (1)

Titlurile ştiinţifice se acordă de instituţiile organizatoare şi se confirmă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, şi sunt recunoscute ca şi diplomele eliberate de universităţi.

Art. 5. - Modificări (1)

Institutele Academiei Române sunt abilitate să organizeze cursuri de studii avansate academice pentru pregătirea de specialişti de înaltă calificare în domeniile de activitate ştiinţifică, didactică şi administrativă.

Art. 6. - Modificări (1)

Modul de organizare şi funcţionare a pregătirii doctoratului şi a studiilor avansate academice este stabilit de Prezidiul Academiei Române prin regulament, în concordanţă cu normele în vigoare.

Art. 7. - Modificări (1)

Cheltuielile necesare pentru pregătirea prin doctorat şi prin studii avansate academice se asigură din bugetul Academiei Române şi din taxele percepute pentru aceste activităţi.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:
p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
de Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare,
Mircea Puşcă,
Preşedintele Academiei Române,
Eugen Simion

Bucureşti, 30 iunie 2000.

Nr. 127.

se încarcă...