Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 625/2009 privind educaţia în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală şi a conţinutului mai competitivă şi o societate a cunoaşterii integratoare Număr celex: 32009H0625

În vigoare de la 29.08.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 20 august 2009
privind educaţia în domeniul mass-media în mediul digital pentru
o industrie audiovizuală şi a conţinutului mai competitivă şi
o societate a cunoaşterii integratoare (2009/625/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211(1),

întrucât:

(1) La 20 decembrie 2007, Comisia a adoptat comunicarea intitulată "O abordare europeană a competenţei mediatice în mediul digital" (2), axată pe educaţia media pentru comunicarea comercială, care acoperă chestiuni legate de publicitate, pe educaţia media pentru operele audio- vizuale, care constă în parte în informarea cu privire la filmul european şi în sporirea abilităţilor creatoare, şi pe educaţia media pentru conţinutul online, care, de exemplu, ar permite cetăţenilor să înţeleagă mai bine modul în care funcţionează motoarele de căutare pe internet.

(2) În raportul său asupra competenţei mediatice în lumea digitală(3), Parlamentul European a invitat Comisia să îşi dezvolte politica de promovare a educaţiei media, în colaborare cu toate instituţiile europene şi cu autorităţile locale şi regionale.

(3) Concluziile Consiliului privind competenţa mediatică(4) adoptate de Consiliul Educaţie, Tineret şi Cultură din 21-22 mai 2008 aprobă viziunea strategică propusă de Comisia Europeană asupra educaţiei media ca factor esenţial al cetăţeniei active în societatea informaţională de astăzi.

(4) În octombrie 2008, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz general cu privire la conţinutul creativ online şi la competenţa mediatică(5).

(5) Consiliul European de la Lisabona(6) a afirmat că "industriile din domeniul conţinutului creează valoare adăugată prin exploatarea şi organizarea în reţea a diversităţii culturale europene". Agenda europeană pentru cultură lansată în 2007 stabileşte un cadru strategic pentru a răspunde principalelor provocări din domeniul cultural, iar concluziile Consiliului din mai 2009 cu privire la cultură în calitate de catalizator al creativităţii şi inovării subliniază contribuţia specifică pe care o poate avea cultura în aceste domenii şi preconizează un concept mai general de inovare ca parte a strategiei Lisabona de după 2010. Acest lucru este deosebit de important în contextul iniţiativei i2010 a Comisiei Europene pentru impulsionarea competitivităţii în sectorul TIC şi crearea unui spaţiu informaţional european unic.

(6) Un nivel mai ridicat de educaţie media ar avea un rol considerabil în atingerea obiectivelor fixate de Uniunea Europeană la Consiliul European de la Lisabona şi în cadrul iniţiativei i2010, în special în privinţa unei economii a cunoaşterii mai competitive, contribuind totodată la crearea unei societăţi informaţionale mai integratoare.

(7) Consultarea publică organizată la sfârşitul anului 2006 a scos în evidenţă diferenţele dintre practicile şi nivelurile de educaţie media din Europa. În acelaşi timp, este recunoscut faptul că nu există criterii sau standarde convenite pentru evaluarea educaţiei media şi că este nevoie urgentă să se întreprindă lucrări de cercetare la scară largă şi de lungă durată pentru stabilirea unor astfel de criterii.

(8) Aşa cum s-a afirmat în studiul "Tendinţe şi abordări curente ale educaţiei media în Europa" realizat pentru Comisie în a doua jumătate a anului 2007, există unele bariere în calea dezvoltării în domeniul educaţiei media la nivel european. Printre acestea se numără lipsa unei viziuni comune, lipsa vizibilităţii europene a iniţiativelor naţionale, regionale şi locale şi absenţa unor reţele europene şi a coordonării între părţile interesate.

(9) Ar fi extrem de important ca bunele practici din acest domeniu să poată fi analizate, puse în valoare şi difuzate în întreaga Uniune Europeană şi să se creeze şi promoveze reţele europene între părţile interesate.

(10) Capacitatea cetăţenilor europeni de a face alegeri diversificate şi în cunoştinţă de cauză, în calitate de consumatori de media, ar contribui la competitivitatea industriei europene a audiovizualului şi a conţinutului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...