Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 627/2009 cu privire la statisticile privind finanţele publice (reformare) (BCE/2009/20) Număr celex: 32009O0627

În vigoare de la 01.09.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 31 iulie 2009
cu privire la statisticile privind finanţele publice
(reformare)
(BCE/2009/20)
(2009/627/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 5.1 şi 5.2, articolul 12.1 şi articolul 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene(1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naţionale şi regionale din Comunitate(2),

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice(3) a fost modificată în mai multe rânduri. Această orientare ar trebui să fie reformată, în scopul clarităţii şi al transparenţei, având în vedere că în prezent se impun noi modificări ale acesteia.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici privind finanţele publice (SFP) complete, adică acoperind toate tranzacţiile, inclusiv cele în cazul cărora administraţia publică acţionează ca un agent al instituţiilor Uniunii Europene, şi fiabile pentru analizele economice şi monetare.

(3) Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităţilor şi competenţelor statelor membre şi ale Comunităţii.

(4) Este necesară instituirea unor proceduri eficiente cu privire la schimbul SFP în cadrul SEBC pentru a asigura că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităţilor sale şi că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleaşi variabile elaborate de băncile centrale naţionale (BCN), indiferent dacă statisticile în cauză sunt elaborate de BCN sau de autorităţile naţionale competente.

(5) O parte a informaţiilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor statistice ale SEBC în domeniul SFP este compilată de autorităţile naţionale competente, altele decât BCN. Prin urmare, unele dintre misiunile care urmează a fi îndeplinite în temeiul prezentei orientări impun cooperarea între SEBC şi autorităţile naţionale competente. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană(4) obligă statele membre să se organizeze din punct de vedere statistic şi să coopereze pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din articolul 5 al Statutului SEBC.

(6) Sursele statistice care se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 479/2009 şi Sistemul European de conturi naţionale şi regionale (denumit în continuare "SEC 95" (5) nu îndeplinesc necesităţile SEBC în ceea ce priveşte domeniul acoperit şi termenele cu privire la statisticile privind datoria publică şi ajustarea deficit-datorie şi statisticile privind tranzacţiile între statele membre şi bugetul UE. Prin urmare, este necesar ca autorităţile naţionale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(7) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiţia ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent şi să nu afecteze sarcina de raportare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...