Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 568/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă Număr celex: 32009D0568

În vigoare de la 29.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI din 9 iulie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru hârtia absorbantă
[notificată cu numărul C(2009) 4596]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/568/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte de mediu esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică şi a cerinţelor asociate de evaluare şi verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice şi a cerinţelor aferente privind evaluarea şi verificarea prevăzute de Decizia 2001/405/CE a Comisiei din 4 mai 2001 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă(2). Aceste criterii ecologice şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente sunt valabile până la 4 ianuarie 2010.

(5) Având în vedere această revizuire şi pentru a reflecta progresele ştiinţifice şi evoluţiile pieţei, este oportun să se modifice definiţia categoriei de produse şi să se stabilească noi criterii ecologice.

(6) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente trebuie să fie valabile timp de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Mai mult, pentru a preciza că produsele reglementate de Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice(3) trebuie excluse din categoria de produse în cauză, este necesar să se modifice definiţia acestei categorii de produse, prevăzută în Decizia 2001/405/CE.

(8) Prin urmare, Decizia 2001/405/CE ar trebui înlocuită.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...