Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 564/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping [notificată cu numărul C(2009) 5618] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0564

În vigoare de la 28.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru servicii de camping
[notificată cu numărul C(2009) 5618]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/564/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte de mediu esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede necesitatea stabilirii anumitor criterii specifice de etichetare ecologică, elaborate pe baza criteriilor definite de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, pentru fiecare categorie de produse.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente prevăzute de Decizia 2005/338/CE a Comisiei din 14 aprilie 2005 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping(2). Aceste criterii ecologice şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente sunt valabile până la 31 octombrie 2009.

(5) Având în vedere această revizuire şi pentru a reflecta progresele ştiinţifice şi evoluţiile pieţei, este oportun să se modifice definiţia categoriei de produse şi să se stabilească noi criterii ecologice.

(6) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente, trebuie să fie valabile patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Pentru serviciile de camping, criteriile ecologice trebuie împărţite în criterii obligatorii şi criterii opţionale.

(8) În ceea ce priveşte taxele aferente solicitării şi folosirii etichetei ecologice de către microîntreprinderi, astfel cum sunt definite de Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii(3), şi ţinând seama de resursele limitate ale microîntreprinderilor şi de importanţa lor deosebită în cadrul acestei categorii de produse, este oportun să se prevadă reduceri suplimentare faţă de cele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 şi la articolele 1 şi 2 din Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare şi a taxelor anuale(4), în conformitate cu articolul 5 din Decizia 2000/728/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...