Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 563/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru încălțăminte [notificată cu numărul C(2009) 5612] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0563

În vigoare de la 28.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru încălțăminte
[notificată cu numărul C(2009) 5612]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/563/CE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede necesitatea stabilirii anumitor criterii specifice de etichetare ecologică, elaborate pe baza criteriilor definite de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, pentru fiecare categorie de produse.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor de evaluare și verificare aferente trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice și a cerințelor de evaluare și verificare aferente prevăzute de Decizia 2002/231/CE a Comisiei din 18 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru articole de încălțăminte și de modificare a Deciziei 1999/179/CE(2). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până la 31 martie 2010.

(5) Având în vedere această revizuire, pentru a reflecta progresele științifice și evoluțiile pieței, este oportun să se modifice definiția categoriei de produse și să se stabilească noi criterii ecologice.

(6) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Prin urmare, Decizia 2002/231/CE trebuie înlocuită.

(8) Trebuie să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru încălțăminte pe baza criteriilor cuprinse în Decizia 2002/231/CE, pentru ca aceștia să aibă timp suficient să își adapteze produsele în vederea conformării cu criteriile și cerințele revizuite. De asemenea, trebuie să se permită producătorilor să depună cereri în temeiul criteriilor stabilite prin Decizia 2002/231/CE sau în temeiul criteriilor stabilite prin prezenta decizie, până la expirarea perioadei de valabilitate deciziei respective.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTÃ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 77, 20.3.2002, p. 50.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...