Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 563/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru încălţăminte [notificată cu numărul C(2009) 5612] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0563

În vigoare de la 28.07.2009 până la 29.08.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 1349/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru încălţăminte
[notificată cu numărul C(2009) 5612]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/563/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte de mediu esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede necesitatea stabilirii anumitor criterii specifice de etichetare ecologică, elaborate pe baza criteriilor definite de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, pentru fiecare categorie de produse.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente prevăzute de Decizia 2002/231/CE a Comisiei din 18 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru articole de încălţăminte şi de modificare a Deciziei 1999/179/CE(2). Aceste criterii ecologice şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente sunt valabile până la 31 martie 2010.

(5) Având în vedere această revizuire, pentru a reflecta progresele ştiinţifice şi evoluţiile pieţei, este oportun să se modifice definiţia categoriei de produse şi să se stabilească noi criterii ecologice.

(6) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Prin urmare, Decizia 2002/231/CE trebuie înlocuită.

(8) Trebuie să se prevadă o perioadă de tranziţie pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru încălţăminte pe baza criteriilor cuprinse în Decizia 2002/231/CE, pentru ca aceştia să aibă timp suficient să îşi adapteze produsele în vederea conformării cu criteriile şi cerinţele revizuite. De asemenea, trebuie să se permită producătorilor să depună cereri în temeiul criteriilor stabilite prin Decizia 2002/231/CE sau în temeiul criteriilor stabilite prin prezenta decizie, până la expirarea perioadei de valabilitate deciziei respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...