Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 536/2009 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre Număr celex: 32009D0536

În vigoare de la 11.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 7 iulie 2009
privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de
muncă ale statelor membre (2009/536/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă,

întrucât:

(1) Strategia de la Lisabona, reînnoită în 2005, a pus accentul pe creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. Liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă, din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă, şi Orientările generale de politică economică au fost adoptate ca pachet integrat, conferindu-i Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă un rol primordial în punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la Lisabona referitoare la piaţa muncii şi la ocuparea forţei de muncă.

(2) Examinarea programelor naţionale de reformă ale statelor membre, cuprinsă în raportul comun privind ocuparea forţei de muncă, arată că statele membre ar trebui să continue să depună toate eforturile necesare pentru abordarea următoarelor domenii prioritare: atragerea şi menţinerea unui număr sporit de persoane pe piaţa muncii; creşterea ofertei de mână de lucru şi modernizarea sistemelor de protecţie socială; îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor; şi sporirea investiţiei în capitalul uman prin îmbunătăţirea educaţiei şi a competenţelor.

(3) Având în vedere criza economică actuală, liniile directoare ar trebui să constituie, de asemenea, un instrument prin care să se răspundă provocărilor imediate legate de creşterea şomajului şi excluziunea socială. Politicile cu aplicare imediată includ politicile integrate de flexicuritate menite să faciliteze tranziţia către muncă, alocarea adecvată a şomerilor către locurile muncă existente şi îmbunătăţirea competenţelor.

(4) Ţinând seama de examinarea de către Comisie a programelor naţionale de reformă, accentul ar trebui să se pună în prezent pe punerea în aplicarea lor eficace şi la timp, acordându-se o atenţie deosebită obiectivelor şi ţintelor convenite şi implicării partenerilor sociali.

(5) Liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă au fost adoptate în 2008 cu o valabilitate de trei ani, perioadă în care actualizarea acestora ar trebui să fie strict limitată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...