Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 567/2009 privind înregistrarea unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Pierekaczewnik (STG)] Număr celex: 32009R0567

În vigoare de la 07.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 567/2009 AL COMISIEI
din 29 iunie 2009
privind înregistrarea unei denumiri în registrul de specialităţi
tradiţionale garantate [Pierekaczewnik (STG)]

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare(1), în special articolul 9 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 şi în aplicarea articolului 19 alineatul (3) din regulamentul respectiv, cererea Poloniei de înregistrare a denumirii "Pierekaczewnik" a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(2).

(2) Deoarece nicio declaraţie de opoziţie nu a fost adresată Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată.

(3) Nu a fost solicitată protecţia prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

____________

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2) JO C 269, 24.10.2008, p. 11.

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...