Back

Parlamentul European

Decizia nr. 496/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene Număr celex: 32009D0496

În vigoare de la 07.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI,
A CURŢII DE JUSTIŢIE, A CURŢII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ŞI
SOCIAL EUROPEAN ŞI A COMITETULUI REGIUNILOR
din 26 iunie 2009
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii al
Uniunii Europene (2009/496/CE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL,

COMISIA,

CURTEA DE JUSTIŢIE,

CURTEA DE CONTURI,

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN,

COMITETUL REGIUNILOR,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Articolul 8 din Decizia reprezentanţilor guvernelor statelor membre din 8 aprilie 1965 privind sediul provizoriu al anumitor instituţii şi departamente ale Comunităţilor(1) prevedea ca sediul Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene (denumit în continuare "Oficiul") să fie la Luxemburg. Dispoziţia în cauză a fost pusă în aplicare ultima dată prin Decizia 2000/459/CE, CECO, Euratom(2).

(2) Normele şi reglementările aplicabile funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene se aplică, de asemenea, Oficiului. Ar trebui să fie avute în vedere modificările recente ale acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...