Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 459/2009 de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României Număr celex: 32009D0459

În vigoare de la 13.06.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 mai 2009
de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României
(2009/459/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre(1), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei formulată după consultarea Comitetului economic şi financiar (CEF),

întrucât:

(1) Prin Decizia 2009/458/CE(2) Consiliul a decis să acorde asistenţă reciprocă României.

(2) În ciuda îmbunătăţirii preconizate a contului curent, nevoile financiare externe ale României până în primul trimestru din 2011 au fost estimate în martie 2009 de Comisie, de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi de autorităţile române la 20 de miliarde EUR; din cauza evoluţiilor recente de pe piaţa financiară, contul de capital şi financiar s-ar putea deteriora în mod semnificativ.

(3) Este oportun să se acorde României sprijin comunitar de până la 5 miliarde EUR în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Asistenţa respectivă ar trebui acordată împreună cu un împrumut din partea FMI, în valoare de 11,443 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde EUR) în cadrul unui acord stand-by care se preconizează că va fi aprobat la 6 mai 2009. Banca Mondială a acceptat, de asemenea, să acorde României un împrumut de 1 miliard EUR, în timp ce Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) vor furniza un sprijin suplimentar total de 1 miliard EUR.

(4) Asistenţa comunitară ar trebui să fie gestionată de către Comisie. Condiţiile particulare privind politicile economice convenite cu autorităţile române după consultarea CEF ar trebui să fie consemnate într-un memorandum de înţelegere. Condiţiile financiare detaliate ar trebui să fie stabilite de Comisie în acordul de împrumut.

(5) Comisia ar trebui să verifice, la intervale regulate, prin intermediul misiunilor şi al raportărilor regulate ale autorităţilor române, dacă sunt îndeplinite condiţiile privind politicile economice aferente asistenţei.

(6) Pe tot parcursul punerii în aplicare a programului, Comisia va furniza avize suplimentare privind politicile, precum şi asistenţă tehnică în domenii specifice.

(7) Fără a aduce atingere articolului 27 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Curtea de Conturi Europeană are dreptul de a efectua controalele sau auditurile financiare pe care le consideră necesare în cadrul gestionării asistenţei în cauză. Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă, are dreptul de a trimite propriii funcţionari sau reprezentanţi legali autorizaţi pentru a efectua controalele sau auditurile tehnice sau financiare pe care le consideră necesare în cadrul gestionării asistenţei financiare comunitare pe termen mediu.

(8) Independent de durata şi de cadrul programului de asistenţă, Comisia va continua, aplicând procedurile relevante existente, inclusiv mecanismul de cooperare şi verificare, să monitorizeze progresele în domeniile care contribuie la transparenţa şi eficienţa cheltuielilor publice, în special în domeniul justiţiei şi al punerii în aplicare a fondurilor structurale, pentru a facilita consolidarea de către România a impactului asistenţei comunitare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...