Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 458/2009 de acordare de asistenţă reciprocă României Număr celex: 32009D0458

În vigoare de la 13.06.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 mai 2009
de acordare de asistenţă reciprocă României
(2009/458/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 119,

având în vedere recomandarea Comisiei emisă în urma consultării Comitetului economic şi financiar,

întrucât:

(1) Piaţa financiară şi cea de capital din România s-au confruntat de curând cu presiuni care reflectă declinul economic mondial, precum şi cu intensificarea îngrijorărilor cu privire la economia românească, în contextul existenţei unui important deficit extern şi al creşterii rapide a deficitului public. Presiunile asupra cursului de schimb au crescut la rândul lor şi au generat un risc pentru stabilitatea întregului sector bancar.

(2) Drept răspuns, guvernul şi Banca Naţională a României (BNR) au elaborat o strategie globală de ancorare fermă a politicilor macroeconomice şi de reducere a tensiunilor de pe piaţa financiară şi au evidenţiat această strategie într-o scrisoare de intenţie primită de Comisie la 27 aprilie 2009. Un element principal al programului economic este reducerea deficitului fiscal de la 5,4% din PIB în 2008 la 5,1% din PIB în 2009 şi sub 3% din PIB până în 2011. Pentru sprijinirea realizării sustenabile a unor deficite bugetare mai reduse, vor fi luate măsuri de ameliorare a strategiei şi procesului bugetare. Acest program economic şi mai ales obiectivele sale fiscale se vor reflecta în bugetul public, precum şi în programul de convergenţă.

(3) Consiliul examinează cu regularitate politicile economice implementate de România, mai ales în contextul reexaminării anuale a actualizării de către România a programului de convergenţă şi a implementării programului naţional de reformă, al evaluării progresului înregistrat de România în contextul raportului de convergenţă şi al raportului anual de activitate.

(4) Se preconizează că asupra finanţării externe se va exercita, în continuare, o presiune semnificativă, având în vedere că s-ar putea ca atât deficitul persistent, deşi în scădere, de cont curent, cât şi necesitatea de a reînnoi datoria de proporţii pe termen scurt sau pe termen mai lung exprimată în valută să nu fie acoperite în totalitate de investiţiile străine directe (ISD) şi de alte afluxuri financiare şi de capital în perioada 2009-2011. Nevoile totale de finanţare până în primul trimestru din 2011 sunt estimate la aproximativ 20 miliarde EUR. Se consideră că rata de reînnoire a expunerilor în România a băncilor străine va fi de 100% imediat după acordarea asistenţei mutuale, în conformitate cu angajamentul solicitat principalelor bănci străine de menţinere a expunerii în România (astfel cum a fost confirmat în declaraţia comună a acestora din 26 martie 2009), în condiţiile în care se presupune că rata de reînnoire a datoriei externe corporative faţă de instituţiile mamă şi cea a datoriei externe a băncilor româneşti este de 50% în 2009. Pentru 2010 şi 2011, se estimează că toate pasivele externe care ajung la scadenţă vor fi reînnoite în proporţie de 100%, în paralel cu stabilizarea aşteptată a pieţei financiare şi cu debutul prevăzut al relansării principalelor pieţe româneşti de export. În afara ţintei de rezerve valutare suficient de ridicate (de mai mult de 100% din datoria externă pe termen scurt rămasă la scadenţă), ipotezele privind alte ieşiri de capital, precum retragerile din depozitele nerezidenţilor, scăderea creditelor comerciale şi ieşirile de capitaluri investite în portofolii sunt precaute, permiţând luarea în calcul a unor rezerve suplimentare.

(5) Autorităţile române au solicitat asistenţă financiară substanţială din partea UE şi a altor instituţii financiare internaţionale, pentru a sprijini sustenabilitatea balanţei de plăţi şi a aduce rezervele valutare la un nivel prudenţial.

(6) Există o ameninţare gravă la adresa balanţei de plăţi române, care justifică acordarea urgentă de asistenţă reciprocă de către Comunitate. În plus, având în vedere caracterul urgent al chestiunii, este imperativ să se acorde o excepţie de la termenul de şase săptămâni menţionat la partea I punctul 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comunitatea acordă asistenţă reciprocă României.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...