Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr.. 24/2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0024

În vigoare de la 05.05.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind protecţia juridică a programelor pentru calculator
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Conţinutul Directivei 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator(3) a fost modificat(4). Este necesar, din motive de claritate şi de coerenţă, să se codifice respectiva directivă.

(2) Crearea de programe pentru calculator necesită utilizarea unor resurse umane, tehnice şi financiare considerabile, în timp ce există posibilitatea de a le copia la un cost mult inferior celui pe care îl presupune o concepţie autonomă.

(3) Programele pentru calculator joacă un rol din ce în ce mai important în numeroase sectoare industriale, iar tehnologia informatică poate fi aşadar considerată ca fiind de o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea industrială a Comunităţii.

(4) Anumite diferenţe care caracterizează protecţia juridică a programelor pentru calculator acordată prin legislaţiile statelor membre au efecte negative directe asupra funcţionării pieţei interne în ceea ce priveşte programele pentru calculator.

(5) Neconcordanţele existente care au astfel de efecte trebuie eliminate şi trebuie împiedicată apariţia unora noi, în timp ce este permisă eliminarea sau împiedicarea apariţiei celor care nu aduc atingere în mod semnificativ funcţionării pieţei interne.

(6) Cadrul juridic comunitar privind protecţia programelor pentru calculator poate aşadar, într-o primă etapă, să se limiteze la a stabili că statele membre trebuie să acorde protecţie programelor pentru calculator în temeiul dreptului de autor, în calitate de opere literare, şi, mai departe, să stabilească beneficiarii şi obiectul protecţiei, drepturile exclusive pe care le pot invoca persoanele protejate pentru a autoriza sau a interzice anumite acte, precum şi durata protecţiei.

(7) În înţelesul prezentei directive, noţiunea "program pentru calculator" ar trebui să includă programe indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware. Această noţiune include, de asemenea, lucrările de concepţie pregătitoare care au drept scop dezvoltarea unui program, cu condiţia ca acestea să fie de natură să permită realizarea unui program pentru calculator într-un stadiu ulterior.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...