Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 22/2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0022

În vigoare de la 01.05.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia
intereselor consumatorilor
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 98/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de coerenţă, să se codifice directiva menţionată.

(2) Anumite directive, incluse în lista din anexa I la prezenta directivă, stabilesc norme privind protecţia intereselor consumatorilor.

(3) Mecanismele actuale, disponibile atât la nivel naţional, cât şi comunitar, având drept scop să asigure respectarea directivelor menţionate, nu permit întotdeauna să se pună capăt, în timp util, încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor. Prin interese colective se înţelege acele interese care nu reprezintă doar cumularea intereselor persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii prin încălcarea legii. Aceasta nu aduce atingere acţiunilor în justiţie individuale, introduse de persoane care au fost prejudiciate de încălcarea legii.

(4) În ceea ce priveşte obiectivul de a determina încetarea practicilor care sunt ilegale, în temeiul dispoziţiilor de drept intern aplicabile, eficacitatea măsurilor de drept intern care transpun directivele menţionate, inclusiv a măsurilor de protecţie care depăşesc nivelul cerut de directivele menţionate, cu condiţia să fie compatibile cu tratatul şi să fie permise de respectivele directive, poate fi redusă, în cazul în care respectivele practici produc efecte într-un alt stat membru decât acela în care îşi au originea.

(5) Aceste dificultăţi pot afecta buna funcţionare a pieţei interne, acestea având drept consecinţă faptul că este suficientă mutarea locului de origine al unei practici ilegale într-o altă ţară pentru a evita orice formă de aplicare a legii. Acest lucru constituie o denaturare a concurenţei.

(6) Respectivele dificultăţi pot diminua încrederea consumatorului în piaţa internă şi pot limita raza de acţiune a organizaţiilor reprezentând interesele colective ale consumatorilor sau ale organismelor publice independente, responsabile de protecţia intereselor colective ale consumatorilor, prejudiciate de practicile care încalcă dreptul comunitar.

(7) Practicile respective se extind adesea dincolo de frontierele dintre statele membre. Este nevoie urgentă de un grad de armonizare a dispoziţiilor de drept intern menite să impună încetarea practicilor ilegale menţionate anterior, indiferent de statul membru în care acestea şi au produs efectele. În ce priveşte jurisdicţia, acest lucru nu aduce atingere normelor de drept internaţional privat şi convenţiilor în vigoare între statele membre, respectând în acelaşi timp obligaţiile generale ale statelor membre care decurg din tratat, în special cele privind buna funcţionare a pieţei interne.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...