Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 357/2009 privind ajutorul de stat C 39/08 (ex N 148/08) planificat de România pentru formare asigurată de Ford Craiova [notificată cu numărul C(2009) 9350] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010D0357

În vigoare de la 01.05.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 decembrie 2009
privind ajutorul de stat C 39/08 (ex N 148/08) planificat de România
pentru formare asigurată de Ford Craiova [notificată cu numărul
C(2009) 9350] (Numai textul în limba română este autentic)
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/357/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile în conformitate cu dispoziţiile articolelor sus-menţionate(1),

întrucât:

1. PROCEDURA

(1) România a notificat Comisiei, prin scrisoarea din 1 aprilie 2008, un ajutor individual ad hoc pentru formare în valoare de 57 de milioane EUR în favoarea societăţii producătoare de automobile Ford Romania SA, cu sediul la Craiova.

(2) Prin scrisoarea din 10 septembrie 2008, Comisia a adus la cunoştinţa României decizia sa de iniţiere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE [în prezent articolul 108 alineatul (2) din TFUE(2)] cu privire la ajutorul notificat şi a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile(3).

(3) România şi-a prezentat observaţiile prin scrisoarea din 7 noiembrie 2008. În zilele de 18 şi 19 noiembrie 2008, Comisia s-a întâlnit cu autorităţile române şi cu reprezentanţii Ford la sediul uzinei de la Craiova.

(4) Prin scrisoarea din 26 noiembrie 2008, Comisia a aprobat cererea beneficiarului de prelungire a termenului de prezentare a observaţiilor. Ford şi-a prezentat observaţiile prin scrisoarea din 18 decembrie 2008. Aceste observaţii au fost transmise României prin scrisoarea din 9 martie 2009.

(5) Comisia a solicitat informaţii suplimentare prin scrisorile din 6 martie 2009 şi 23 iunie 2009. Autorităţile române au răspuns la 2 aprilie 2009 şi, respectiv, la 22 iulie 2009.

(6) Comisia nu a primit observaţii din partea altor părţi terţe interesate.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...