Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială Număr celex: 32001R1206

În vigoare de la 27.06.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1206/2001 AL CONSILIULUI
din 28 mai 2001
privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul
obţinerii de probe în materie civilă sau comercială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (1),

având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a extinde Uniunea Europeană ca pe un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în care este asigurată libera circulaţie a persoanelor. Pentru înfiinţarea treptată a unui asemenea spaţiu, Comunitatea adoptă, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) Buna funcţionare a pieţei interne necesită ameliorarea, în special, simplificarea şi accelerarea cooperării între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe.

(3) Consiliul European întrunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a reafirmat necesitatea de a se elabora noi dispoziţii de drept procedural în afaceri transfrontaliere, în special în materia obţinerii de probe.

(4) Această materie intră sub incidenţa articolului 65 din tratat.

(5) Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi suficient realizate de către statele membre şi pot fi, prin urmare, mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut de acelaşi articol din tratat, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(6) Până la această dată nu există nici un act juridic imperativ în vigoare între toate statele membre în domeniul obţinerii de probe. Convenţia de la Haga din 18 martie 1970 privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială se aplică doar între unsprezece state membre ale Uniunii Europene.

(7) Dat fiind faptul că, în materie civilă şi comercială, pentru a se pronunţa o hotărâre într-o cauză pendinte înaintea unei instanţe judecătoreşti dintr-un stat membru, este adesea necesar să se procedeze la un act de cercetare într-un alt stat membru, acţiunea Comunităţii nelimitându-se la domeniul transmiterii actelor judiciare sau extrajudiciare în materie civilă sau comercială care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială(4). De aceea este necesar să continue ameliorarea cooperării între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...