Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2009 privind dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0034

În vigoare de la 28.04.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi
metodele de control metrologic (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 71/316/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la dispoziţiile comune pentru mijloacele de măsurare şi metodele de control metrologic(3) a fost modificată de mai multe ori(4) şi în mod substanţial. Dat fiind că urmează să fie aduse noi modificări, ar trebui, din motive de claritate să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

(2) În fiecare stat membru, caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, precum şi metodele de control metrologic sunt determinate prin dispoziţii imperative. Aceste cerinţe diferă de la un stat membru la altul. Diferenţele dintre acestea împiedică schimburile comerciale şi pot crea condiţii inegale de concurenţă în interiorul Comunităţii.

(3) Controalele existente în fiecare stat membru au, între altele, scopul de a asigura clienţii că preţul plătit corespunde cu cantităţile livrate. Prin urmare, scopul prezentei directive nu ar trebui să fie de a elimina controalele respective, ci de a elimina deosebirile în reglementare în măsura în care acestea constituie o barieră în calea comerţului.

(4) Aceste bariere în calea funcţionării pieţei interne pot fi reduse şi eliminate dacă se aplică aceleaşi cerinţe în statele membre, iniţial în completarea dispoziţiilor interne în vigoare şi ulterior, când condiţiile necesare vor fi întrunite, înlocuind aceste dispoziţii interne.

(5) Chiar în timpul perioadei când coexistă cu dispoziţiile interne, cerinţele comunitare oferă întreprinderilor posibilitatea de a fabrica produse care au caracteristici tehnice uniforme şi care pot fi, prin urmare, comercializate şi utilizate în interiorul Comunităţii după ce au fost supuse controalelor CE.

(6) Cerinţele tehnice comunitare de construcţie şi funcţionare trebuie să asigure ca mijloacele să furnizeze continuu măsurători suficient de exacte, în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.

(7) Conformitatea cu cerinţele tehnice este, de obicei, confirmată de către statele membre înainte ca mijloacele de măsurare să fie introduse pe piaţă sau să fie utilizate pentru prima dată şi, dacă este cazul, în timpul utilizării lor, mai ales prin intermediul procedurilor de aprobare de model şi de verificare. Pentru a realiza libera circulaţie a acestor mijloace de măsurare în interiorul Comunităţii este, de asemenea, necesar să se prevadă recunoaşterea reciprocă a operaţiunilor de control între statele membre şi să se instituie în acest sens proceduri adecvate de aprobare CE de model şi de verificare iniţială CE, precum şi metode de control metrologic CE, în conformitate cu prezenta directivă şi cu directivele speciale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...