Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 322/2009 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R0322

În vigoare de la 21.04.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

REGULAMENTUL (CE) NR. 322/2009 AL COMISIEI
din 20 aprilie 2009
privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITÃȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor(1), în special articolele 3 și 9d alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(2), în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii destinați hranei animalelor fac obiectul autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare de aditivi pentru hrana animalelor, prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menționați în anexele la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Comisiei i s-au transmis observații inițiale privind cererile respective, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, respectivele cereri trebuie tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis (LMG S-15136) a fost autorizată provizoriu la găini ouătoare, prin Regulamentul (CE) nr. 358/2005(3). A fost autorizată fără limită de timp la puii de găină pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1259/2004 al Comisiei(4), la purcei (înțărcați) prin Regulamentul (CE) nr. 1206/2005 al Comisiei(5), la porci pentru îngrășat și la curcani pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 516/2007 al Comisiei(6) și, pe o perioadă de zece ani, la rațe prin Regulamentul (CE) nr. 242/2007 al Comisiei(7). S-au furnizat date noi în sprijinul unei cereri de autorizare pe durată nelimitată prezentată pentru preparatul enzimatic respectiv la găini ouătoare. În urma evaluării s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. Prin urmare, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a preparatului enzimatic menționat anterior, astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...