Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 322/2009 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0322

În vigoare de la 21.04.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 322/2009 AL COMISIEI
din 20 aprilie 2009
privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor(1), în special articolele 3 şi 9d alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(2), în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii destinaţi hranei animalelor fac obiectul autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare de aditivi pentru hrana animalelor, prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menţionaţi în anexele la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Comisiei i s-au transmis observaţii iniţiale privind cererile respective, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, respectivele cereri trebuie tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis (LMG S-15136) a fost autorizată provizoriu la găini ouătoare, prin Regulamentul (CE) nr. 358/2005(3). A fost autorizată fără limită de timp la puii de găină pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 1259/2004 al Comisiei(4), la purcei (înţărcaţi) prin Regulamentul (CE) nr. 1206/2005 al Comisiei(5), la porci pentru îngrăşat şi la curcani pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 516/2007 al Comisiei(6) şi, pe o perioadă de zece ani, la raţe prin Regulamentul (CE) nr. 242/2007 al Comisiei(7). S-au furnizat date noi în sprijinul unei cereri de autorizare pe durată nelimitată prezentată pentru preparatul enzimatic respectiv la găini ouătoare. În urma evaluării s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. Prin urmare, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a preparatului enzimatic menţionat anterior, astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

(6) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a fost autorizată provizoriu la găini ouătoare, la porcii pentru îngrăşat şi la purceii înţărcaţi, prin Regulamentul (CE) nr. 1436/1998 al Comisiei(8). S-a autorizat fără limită de timp la puii de găină pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei(9), la curcanii pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 828/2007 al Comisiei(10). Au fost transmise noi informaţii în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp pentru preparatul enzimatic în cauză la găini ouătoare şi purcei înţărcaţi. În urma evaluării, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. Prin urmare, ar trebui să se autorizeze fără limită de timp utilizarea preparatului enzimatic menţionat anterior, în condiţiile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

(7) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază şi de endo-1,4-beta-xilanază produse de Penicillium funiculosum (IMI SD 101) a fost autorizată provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004, la purcei (înţărcaţi) şi la raţele pentru îngrăşat. S-a autorizat la puii de găină pentru îngrăşat fără limită de timp prin Regulamentul (CE) nr. 1259/2004, la găini ouătoare şi la curcani pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 943/2005 al Comisiei(11) şi la porcii pentru îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 1206/2005. Au fost transmise noi informaţii în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp pentru preparatul enzimatic în cauză la raţele pentru îngrăşat şi la purcei înţărcaţi. În urma evaluării, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizaţie. Prin urmare, ar trebui să se autorizeze fără limită de timp utilizarea preparatului enzimatic menţionat anterior, în condiţiile prevăzute în anexa III la prezentul regulament.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...